Internet - medium ważne politycznie

Internet pomógł podjąć wyborczą decyzję 4 Amerykanom na 10. Choć szukając wiadomości o polityce Amerykanie przede wszystkim włączą telewizor, co piąty z nich przeszuka internet. Wiara we wiarygodność tego medium urosła od 1996 roku sześciokrotnie. Kosztem prasy.

Aż 18% dorosłych Amerykanów wymieniło jako jedno z dwóch najważniejszych źródeł informacji o prezydenckiej kampanii wyborczej. W 1996 roku wskazało na niego jedynie 3%. W tym czasie zaufanie do telewizji wzrosło z 72 do 78%.

Internetowi najbardziej ufają osoby mające szybki dostęp do internetu. Wiadomości z sieci ocenia jako wiarygodne aż 38% takich użytkowników, podczas gdy dla całej populacji internautów zaufanie do internetu deklaruje 28% badanych.

Najsłabiej wypada prasa, na której informacjach opiera się 39%, gdy jeszcze 9 lat temu było to aż 60% amerykańskiego społeczeństwa. Według reprezentanta firmy robiącej badania - Pew Internet - prasa musi zacząć myśleć o sobie jak o wytwórcy treści. Kurczowe trzymanie się idei papierowej gazety może się dla niej źle skończyć. Nadchodzi zmiana kanału przepływu informacji.

Amerykanie szukając informacji z zakresu wydarzeń politycznych przede wszystkim odwiedzają duże witryny informacyjne jak CNN czy NYTimes.com. Blogi polityków czy serwisy założone przez zwolenników danej partii odwiedza 24% internautów, ogólne serwisy 43%.

Głównym powodem korzystanie z serwisów informacyjnych w sieci jest wygoda. Zadeklarowało tak 58% badanych. Równocześnie aż jedna trzecia respondentów przyznała, że korzysta z takich serwisów również z tego powodu, że prasa i telewizja nie dostarcza im informacji, jakich poszukują. Internet uważany jest więc za medium, które oferuje nie tylko najświeższe wiadomości, ale też wiadomości unikalne.

Dane pochodzą z telefonicznej sondy, w której wzięło udział 2200 dorosłych Amerykanów. Przeprowadziła ją firma Pew Research Center for The People and the Press oraz Pew Internet and American Life Project.