Internet - medium numer jeden

Prawie połowa młodych ludzi w wieku od 18 do 34 lat wskazała, że ze wszystkich mediów internet jest dla nich najważniejszy. Na drugim miejscu znalazła się telewizja, później radio oraz prasa - wskazują badania przeprowadzone przez Online Publishers Association.

Internet na tyle się upowszechnił, by stać się medium numer jeden - podkreślają przedstawiciele OPA. Najważniejszą zmianą jest sprawa dostępu. "Kiedyś trzeba było udać się do pokoju na górze, włączyć komputer i 'wdzwonić' się do sieci" - zaznacza Michael Zimbalist, szef OPA - "Teraz wystarczy pójść do parku w mieście, do kawiarni, czy nawet znaleźć hot spota na ulicy, by móc skorzystać z internetu."

Badania OPA wskazują, że zwłaszcza młodzi ludzie w pierwszej kolejności wybierają internet. "Stare media" usunęły się w cień. W grupie wiekowej od 18-24 lat, ponad połowa Amerykanów wskazuje sieć jako najważniejsze medium. W przedziale od 25-34 lat odsetek takich osób spada nieznacznie do 44%.

Rośnie nie tylko popularność czy przywiązanie do nowego medium. Michael Zimbalist podkreśla, że zwiększyła się również o połowę średnia czasu spędzanego w sieci.