Internet konkurentem innych mediów

Jeżeli utrzyma się obecna tendencja, już za kilka lat niektóre media tradycyjne mogą zacząć tracić swoich odbiorców na rzecz Internetu, wynika z II Badania Polskich Użytkowników Sieci Internet.

Badania przeprowadziła Katedra Marketingu krakowskiej Akademii Ekonomicznej.

W największym stopniu na pojawieniu się Internetu traci telewizja. Ponad połowa (52,3 procent) respondentów badania przyznaje, że od momentu rozpoczęcia korzystania z Sieci mniej czasu poświęca na oglądanie programów telewizyjnych. Odsetek nie zgadzających się z tak postawioną tezą wynosi nieco ponad cztery dziesiąte (41,7 procent) ogółu badanych. Z kolei do rezygnacji z nawyku czytania gazet pod wpływem korzystania z Internetu przyznaje się 40 procent respondentów badania, choć większość (56,7 procent) jest przeciwnego zdania. Stosunkowo najmniej na pojawieniu się Internetu ucierpiało radio. Tylko 16,7 procent badanych przyznało, iż od chwili, kiedy zaczęli posługiwać się Internetem słucha mniej radia. Blisko cztery piąte (79,2 procent) raczej lub zdecydowanie nie zgadza się z tak postawioną tezą.

Dziewięć dziesiątych badanych internautów korzysta z Sieci codziennie lub co drugi dzień. Przeciętny użytkownik poświęca na dostęp do globalnej infostrady prawie 14 godzin w tygodniu, czyli o blisko 3 godziny więcej niż przed rokiem. Zdecydowana większość badanych (57,2 procent) przyznała, że zamierza częściej korzystać z Sieci. Kolejne 35,6 procent przypuszcza, że będzie posługiwać się Internetem tak samo intensywnie jak obecnie. Mniejsze zainteresowanie przewiduje tylko 3,3 procent badanych.

Dużą popularnością wśród polskich użytkowników cieszą się wyszukiwarki internetowe i katalogi stron. Statystyczny Internauta korzysta z takich narzędzi przynajmniej 8 razy w tygodniu. Cztery dziesiąte (40,9 procent) respondentów badania posługuje się nimi kilka razy dziennie, a prawie jedna czwarta (24,1 procent) co najmniej 5 razy na tydzień.

Jeszcze częściej, niż wyszukiwarki i systemy katalogowe, użytkownicy Internetu odwiedzają portale. Kilka razy dziennie zagląda na ich strony 44 procent respondentów badania, kolejne 15, procent robi to średnio raz dziennie. Przynajmniej raz w tygodniu odwiedza strony portali jedna trzecia (33,2 procent) aktywnych użytkowników sieci, a nie korzysta z nich w ogóle tylko 3,7 procent.

W badań Akademii Ekonomicznej wynika, że bezsprzecznym liderem wśród polskich portali jest Onet.pl, który jako najczęściej odwiedzany wskazało 40,5 procent badanych. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Wirtualna Polska zyskując 28,7 procent wskazań, na trzecim zaś Interia.pl z wynikiem 15,2 procent. Czwarte miejsce zajęła Arena.pl, którą 7 procent Internautów uznało za najczęściej odwiedzany przez nich portal. Pozostałe portale zyskały poniżej 2 procent wskazań.