Internet jednoczy banki

Największe niemieckie banki zamierzają stworzyć wspólny portal internetowy, oferujący ujednolicone usługi dla klientów.

Ma to wzmocnić ich rynkową pozycję w sektorze usług dla klientów indywidualnych. 560 oddziałów różnych banków przedstawiło swoje oferty online pod wspólnym internetowym adresem. Oczekują one, że w 2001 r. portal będzie odwiedzać 1,5 mln klientów miesięcznie, 3 mln w 2002 r. i 6 mln w roku 2003.

Strona główna portalu zawiera nie tylko informacje ogólne dotyczące serwisów finansowych, ale również podaje kursy akcji i wiadomości ekonomiczne. Będzie można korzystać z usług internetowego brokera Pulsiv.com.

<i>Źródło: Die Welt</i>