Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internet dla małych i średnich

Dziś rozpoczyna się dwudniowe Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podczas ósmej edycji forum swój odczyt poswięcony wykorzystaniu Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ich sytuacja w nowej gospodarce, będą mieli przedstawiciele OS3 group.

Tematem prelekcji jest skuteczne wykorzystanie Internetu w biznesie. Przedstawiciele OS3 group poruszą zagadnienia związane z budową wizerunku w Internecie, wykorzystaniem Internetu jako narzędzia usprawniającego zarządzanie systemami biznesowymi oraz zagrożeniami płynącymi ze złego wykorzystania sieci.