Internet Group: strata 4,9 mln zł w I półroczu

Grupa Kapitałowa Internet Group odnotowała I półroczu 2010 r. stratę brutto na poziomie 4,9 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 39 mln zł.

19 sierpnia 2010 r. Internet Group SA złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, co było następstwem wypowiedzenia przez BRE Bank w dniu 5 sierpnia 2010 r. umowy kredytowej.

Dziś podano wyniki Grupy za I półrocze - trzykrotnie spadły przychody, a zyski znalazły się daleko pod kreską.

Skonsolidowane przychody za pierwsze półrocze 2010 r. wyniosły 39 mln zł (w 2009 r. było to 99 mln zł). Ubiegłoroczny zysk brutto w wysokości 2,5 mln zł zamienił się w stratę -4,9 mln zł. Strata netto za pierwsze dwa kwartały 2010 r. uplasowała się zaś na poziomie 3,2 mln zł. Spółka odnotowała ujemny wynik EBITDA (-5,9), który w roku 2009 wyniósł 4,7.

W komunikacie Spółki podkreślono pewne oznaki poprawy sytuacji. Platforma Technologiczna na czele z Webtel Sp. z o.o. jako pierwsza odbiła się od trendu spadkowego i w I półroczu 2010 r. wygenerowała przychody na poziomie 4,2 mln zł - o 59,8% więcej w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009. Wynik netto Platformy Technologicznej wyniósł w I półroczu 2010 r. 0,2 mln zł.

Mam świadomość, iż jako Grupa wciąż jesteśmy w kryzysie. Tym bardziej cieszy pierwsze odbicie spadkowego trendu, które szczególnie widać w Platformie Technologicznej. Wierzymy, że pozostałe spółki w najbliższym czasie także poprawią swoje parametry finansowe - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Jednocześnie chciałbym zapewnić, iż kontynuujemy rozmowy z wieloma podmiotami zainteresowanymi zaangażowaniem się w uzdrowienie finansów Internet Group. Wypracowanie szczegółów ewentualnej inwestycji w Internet Group jest uzależnione od postępu w rozmowach z BRE Bankiem. O jej ważnych postępach będziemy na bieżąco informować poprzez raporty bieżące i komunikaty prasowe - dodaje Jan Ryszard Wojciechowski.

Jak zapewniono w komunikacie obecnie "wszystkie spółki w Grupie Kapitałowej prowadzą bieżącą i stabilna działalność operacyjną". Z kolei audytor nie wydał raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania Internet Group w związku z niepewnością, czy spółka będzie w stanie kontynuować działalność.

Źródło: Internet Group