Internet: 30 lat minęło...

W trzecim tygodniu listopada 1973 roku uruchomione zostało pierwsze międzynarodowe połączenie internetowe - linia łączyła Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią oraz Norwegią. Wymiana danych odbywała się poprzez linię telefoniczną z prędkością... 9,6 kb/s. Brytyjscy i norwescy naukowcy, którzy brali udział w otwarciu połączenia, świętują to wydarzenie w londyńskim uniwersytecie UCL.

Upłynęło już 30 lat od momentu, kiedy Arpanet - amerykańska sieć stworzona dla potrzeb wojskowych - rozszerzyła swój zasięg. W listopadzie 1973 roku zainicjowano pierwsze zagraniczne połączenia. Dedykowane linie telefoniczne uruchomione zostały między Stanami Zjednoczonymi a londyńskim uniwersytetem UCL oraz norweskim departamentem obrony narodowej.

Transfer danych w pierwszym międzynarodowym połączeniu internetowym osiągał maksymalnie 9,6 kb/s.

Najpierw uruchomiono sieć łączącą Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią. Amerykanie zdecydowali się rozszerzyć połączenie również o Norwegię, jednocześnie obiecując dostawę odpowiedniego sprzętu. Natomiast Wielka Brytania sfinansowała projekt położenia linii.

Pod koniec listopada 1973 roku miała miejsce pierwsza publiczna prezentacja sposobu działania Internetu. Pokaz odbył się na uniwersytecie w Sussex.

Dodajmy, że również w 1973 roku powstały pierwsze specyfikacje dotyczące sposobu wymiany danych (m.in.protokół TCP/IP). Opracowywali je Vinton Cerf oraz Bob Kahn.

W Polsce Internet pojawił się 20 lat później. Pierwszy list elektroniczny przesłano 17 sierpnia 1991 roku i tą datę przyjmuje się za moment powstania Internetu w naszym kraju. Więcej o początkach Sieci w Polsce:

http://www.pcworld.pl/news/31762.html