Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Internauci to nietowarzyskie mruki. Statystycznie

Choć internauci byli bardzo oburzeni, kiedy prawie 5 lat temu Stanford Institute for the Quantitative Study of Society postawił tezę, że internauci to ludzie mało towarzyscy, ostatnie badania ich zachowań tylko tę tezę potwierdzają. Owszem, użytkownicy internetu chętnie korzystają z komunikatorów, lecz głównie do kontaktów ze współpracownikami. I rzeczywiście mają mniej czasu na kontakty towarzyskie.

Każda godzina spędzona przed internetem sprawia, że na kontakty z innymi mamy o 23,5 minut mniej. Skraca też czas poświęcany na oglądanie telewizji o 10 minut, a długość snu o 8,5 minuty. W badaniach nie analizowano jednak, czy korzystanie z internetu wzmacnia czy też osłabia więzi międzyludzkie. Wiadomo tylko, że internauci mają mniej kontaktów z innymi w tzw. "prawdziwym świecie".

Choć aż 57% czasu w sieci internauci przeznaczają na komunikację - pocztę elektroniczną, komunikatory czy serwisy towarzyskie, to jednak w większości adresatami tych działań są współpracownicy i klienci, nie członkowie rodziny czy przyjaciele.

Internauci rzadziej korzystają też z telewizji. Przeciętny Amerykanin spędza przed telewizorem 2 godziny dziennie. Amerykanin-internauta - godzinę i 42 minuty, zaś w internecie przeciętnie 3 godziny. Nie dziwne, że brakuje mu czasu na kontakty towarzyskie.

Badania przeprowadzono na próbie wielkości 1518 amerykańskich internautów w wieku 18 - 64 lat.