Internauci konsumują wszystkie media

Przeciętny internauta ogląda TVN, czyta Newsweeka i słucha RMF FM - podsumowała badania nad konsumpcją mediów firma Gemius. Internauci czytają bardziej ambitną niż ogół Polaków prasę, rozrywkowo zaś podchodzą do radia.

Internauci nie rezygnują z innych mediów. 71,2% osób, które korzysta z internetu codziennie, ogląda telewizję, 60% słucha radia a prawie co drugi czyta prasę codzienną.

Wyniki badania wskazują, że internauci to grupa wyjątkowo podatna na różnorodne przekazy mediowe. Informacja ta jest wyjątkowo istotna z punktu widzenia reklamodawców. Potwierdza bowiem zasadność reklam "crossmediowych" - podsumował wyniki opublikowane w raporcie "Konsumpcja mediów" Artur Zawadzki, wiceprezes zarządu Gemius SA.

A jakie są szczegółowe dane? Kobiety-internautki nieznacznie częściej od mężczyzn oglądały telewizję i słuchały radia w przeddzień badania.

Konsumpcja mediów wg. płci

Konsumpcja mediów wg. płci

Jak można się przekonać przeglądając poniższy wykres, internauci, a szczególnie ci korzystający z internetu codziennie, wykazują duże zainteresowanie korzystaniem z mediów tradycyjnych online. Najczęściej sięgają po internetowe wersje prasy codziennej. Aż 44,6% wszystkich badanych słuchało radia przez internet, a w grupie najaktywniejszych internautów robiło to aż 63,4%. Nieco rzadziej internauci sięgają po tygodniki i dwutygodniki oraz miesięczniki mające swoje witryny w internecie. Najmniejszą popularnością cieszy się oglądanie telewizji za pośrednictwem internetu. Z takiej możliwości skorzystało 16,2% wszystkich internautów.

Korzystanie z internetowej wersji tradycyjnych mediów

Korzystanie z internetowej wersji tradycyjnych mediów

Internauci lubią włączyć telewizor. 66,4% z nich preferuje stację TVN, choć ta stacja niewiele ustępuje TVP1 oraz Polsatowi, które ogląda odpowiednio 63,1% i 60,9%.

Stajce telewizyjne popularne wśród internautów

Stajce telewizyjne popularne wśród internautów

Nieco rzadziej niż telewizor internauci włączają radio. 46,4% z nich słucha stacji RMF FM, prawie 40% Radia Zet. Kolejne stacje są zdecydowanie mniej popularne.

Stacje radiowe popularne wśród internautów

Stacje radiowe popularne wśród internautów

Rośnie populacja radia internetowego. Słucha go 44,6% wszystkich respondentów, ale aż 63,4% osób codziennie korzystających z internetu. Raczej są to mężczyźni i internauci w wieku 15-24 lata.

Słuchanie internetowego radia

Słuchanie internetowego radia

Internauci najczęściej czytają Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą oraz Fakt. Lekturze tych tytułów oddało się w dnu poprzedzającym badanie odpowiednio 51,8, 21,2 i 16 % respondentów. Wśród ogółu Polaków - według PBC z maja 2004 - najbardziej popularne są Gazeta Wyborcza i SuperEkspress. Heavy users czyli internauci codziennie korzystający z internetu, nieco chętniej niż pozostali badani czytają Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą i Gazetę Prawną.

Czytelnictwo prasy codziennej wśród internautów

Czytelnictwo prasy codziennej wśród internautów

Co czwarty badany czytał ostatnie wydanie tygodnika Newsweek. Polityka jest na drugim miejscu pod względem popularności wśród internautów - tygodnik ten czyta 16,7% najaktywniejszych użytkowników sieci. Po Wprost sięga zaś 16,7% takich użytkowników.

Tygodniki i dwutygodniki online najchętniej czytają badani, którzy korzystają z internetu codziennie (44,7%), kobiety (37,9%) oraz badani w wieku 25-34 lata (41,25).

Czytelnictwo tygodników i dwutygodników wśród internautów

Czytelnictwo tygodników i dwutygodników wśród internautów

Najpopularniejszym miesięcznikiem wśród internautów okazał się National Geographic. 12,5% badanych czytało jego ostatnie wydanie. Nieznacznie ustępuje mu Fokus, który czytało 12,3% respondentów.

Typ czytanego miesięcznika wyraźnie zależy od wieku. Młodsi respondenci chętniej czytają takie miesięczniki jak: CKM, Playboy, Glamour, Cosmopolitan i Oliwia. Internauci w wieku 45 lat i więcej wybierają zwykle Poradnik domowy i Reader's Digest. Cosmopolitan, Filipinka, Dziewczyna i Pop-corn to ulubione miesięczniki internautów w wieku 15-24 lata, M jak Mieszkanie i Mamo, to ja, to natomiast najpopularniejsze pozycje wśród respondentów w wieku 25-34 lata. W grupie 35-44 latków największą popularnością cieszy się tytuł Cztery Kąty.

Czytelnictwo miesieczników wśród internautów

Czytelnictwo miesieczników wśród internautów

Badanie realizowane było na portalu Onet.pl. Ankiety wyświetlały się losowo w dniach 21-27 października 2004. Grupa ankietowana to internauci w wieku 15 i więcej lat. W ramach badania zebrano 10167 ankiet.

Badanie

to pomiar typu day-after recall, co oznacza, że pytania o konsumpcję mediów zadawane internautom dotyczyły ich zachowań w dniu poprzedzającym badanie. Wyjątek miał miejsce w przypadku periodyków, dla których dodatkowo zadano pytania dotyczące czytelnictwa ostatniego wydania danego tytułu - wyjaśniła Małgorzata Kaczmarczyk, starszy analityk z firmy Gemius.

Dane zostały doważone pod względem płci, wieku, wykształcenia, częstotliwości i stażu korzystania z internetu, tak, aby mogły być reprezentatywne dla ogółu internautów w Polsce (do danych z badania Interbus TNS OBOP z września 2004). Celem badania było określenie zwyczajów związanych z używaniem tradycyjnych mediów przez internautów.

Pełny raport dostępny jest na stronach: iab.pl, gemius.pl, tezmedium.pl.

Wypowiedź Wojciecha Kądziołki, rzecznika WP

Wirtualna Polska uważa, że raport firmowany przez firmy Gemius, Onet i IAB jest manipulacją i jako taki nie może być uważany za obiektywny obraz rynku. Źródłem manipulacji jest sposób realizacji badania, które zostało przeprowadzone wyłącznie na stronach Onetu. Respondenci badania byli przede wszystkim użytkownikami tego portalu. Jest to szczególnie istotne, gdyż pytano nie tylko o ogólne wzory korzystania z Internetu, lecz o korzystanie z Internetu w dniu poprzedzającym badanie, co niesie zrozumiałe obawy o wpływ miejsca przeprowadzania badania na odpowiedź respondenta, który to wpływ nie został zrównoważony przez zadanie identycznych pytań na innych portalach i witrynach. Zatem tytuł raportu oraz zawarte w nim wnioski powinny informować, że dotyczą preferencji użytkowników Internetu, którzy korzystają z portalu Onet, a nie internautów w ogóle. Wobec tak prowadzonego badania nie dziwią jego wyniki np. według jego autorów najpopularniejszą wśród internautów stacją telewizyjna został TVN, mocno promowany na stronach Onetu, czyli miejscu badania. Nawet jeżeli jest to prawda, to fakt prowadzenia badań na stronach, które promują dana markę budzi poważne wątpliwości. Żadne zabiegi statystyczne, o których pisze Gemius (np. ważenie danych), nie są w stanie zmazać podstawowego i nieusuwalnego grzechu badania, tj. "efektu sponsora". Nie chodzi tu o źródło finansowania badania lecz o publikację ankiety tylko na jednym portalu. Gemius ma prawo wykonywania badań na portalu Onet, jednak sugerowanie, że wynik takich badań jest obiektywnym odzwierciedleniem preferencji wszystkich internautów jest nadużyciem, na które nie może być zgody. Tym bardziej, że firma badawcza Gemius nie podjęła żadnych kroków w celu emisji ankiety na innych witrynach lub portalach.

Rapot jest firmowany nie tylko przez Gemiusa, ale także przez IAB oraz Onet, co oznacza, że wszystkie trzy podmioty biorą odpowiedzialność za zawartość raportu. Nie dziwi to w przypadku Onetu - raport jest de facto materiałem promocyjnym Onetu i należącej do tej samej grupy kapitałowej telewizji TVN. Zdumiewa natomiast fakt, że Gemius i IAB - instytucje, którym z definicji powinno zależeć na obiektywizmie i bezstronności, firmują wątpliwej jakości przedsięwzięcie badawcze, stając się tubą propagandową Onetu.

Wirtualna Polska ubolewa, że Gemiusowi nie starczyło wyobraźni badawczej i dobrej woli, aby przeprowadzić badanie równocześnie na innych portalach, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o stronniczość.

Aktualizacja: 25 marca 2005 13:36

Do tekstu dodaliśmy ostre stanowisko Wirtualnej Polski wobec sposobu realizacji badania.