Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Interia.pl: będzie nowa emisja akcji

Walne zgromadzenie akcjonariuszy krakowskiej spółki podjęło decyzję o wyemitowaniu do 1 mln akcji serii F. Akcje mają być przeznaczone dla nowych akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Interii ma zostać podwyższony do ponad 7,5 mln zł. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną wyłączeni z prawa poboru nowych akcji.

Jak wskazuje Interia, spółka liczy na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój portalu. Jak podkreślał Jacek Pasławski, prezes Interii w wywiadzie dla Internet Standard, spółka zamierza skupić się na produkcji nowych treści, oferowaniu usług komunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu (szczegóły o planach Interii tutaj).

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez zarząd spółki analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu.