Interia: pierwszy kwartał na plusie

Portal Interia po raz pierwszy w swojej historii osiągnął zysk netto. Za pierwszy kwartał 2005 roku wyniósł on 110 tys. zł. W ubiegłym roku, w tym samym okresie Interia zanotowała stratę w wysokości 746 tys. zł.

Prezes zarządu spółki podkreślił, że wyniki Interii za pierwszy kwartał, który zwykle jest gorszy dla rynku reklamowego, potwierdzają pozytywne tendencje wzrostu przychodów spółki. - Sprawiają też, że jak najbardziej realne są wcześniejsze deklaracje zarządu, dotyczące osiągnięcia przez spółkę pozytywnego wyniku finansowego netto w skali całego roku - dodał.

Wskaźnik EBITDA, obliczany jako zysk operacyjny plus amortyzacja, za pierwszy kwartał br. wyniósł 1 132 tys. zł, co w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 344% z poziomu 255 tys. zł. Wynik na poziomie EBITDA jest także większy o ponad 85% od osiągniętego w kwartale poprzedzającym.

Przychody portalu ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2005 roku wyniosły 6 939 tys. zł, co w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres roku poprzedniego oznacza wzrost o 42,8% z poziomu 4 858 tys. zł.