Interia: jednak zmiany

Zmiany w Interii okazały się radykalne i zgodne z propozycjami ComArchu a przeciwne stanowisku RMF FM Sp. z o.o: na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy powołano nowych członków zarządu i zmieniono skład rady nadzorczej spółki.

Na dzisiejszym NWZA Interii odwołano z zarządu spółki prezesa zarządu Jacka Pasławskiego, wiceprezesa Marcina Borka oraz członka zarządu Marcina Jędrycha i równocześnie powołano na stanowisko prezesa zarządu Grzegorza Błażewicza oraz na stanowisko wiceprezesa Dariusza Mazurkiewicza.

Dokonano również zmian w składzie rady nadzorczej spółki: odwołano z rady nadzorczej spółki Krzysztofa Nepelskiego ze stanowiska przewodniczącego oraz Henryka Niedośpiała. NZWA powołało na ich miejsce Janusza Filipiaka na przewodniczącego rady nadzorczej oraz Grzegorza Szymańskiego na członka rady nadzorczej.

Akcjonariusze biorący udział w NWZA w dniu 16 października br. to: ComArch S.A., któremu przysługiwało 11 609 625 głosów, co stanowi 48,48% ogólnej liczby głosów oraz 53,02% głosów na WZA, oraz Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., której przyszługiwało 9 793 385 głosów, co stanowi 40,90% ogólnej liczby głosów oraz 44,73% głosów na odbytym WZA.

Akcjonariusze: BROKER FM S.A. oraz Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. zgłosili sprzeciw do wszystkich uchwał oprócz tych, które na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej powoływały Janusza Filipiaka a na członka Grzegorza Szymańskiego.

Zmian dokonano, mimo iż poprzednia rada nadzorcza spółki była im przeciwna.

Spór głównych akcjonariuszy - ComArchu i RMF FM - o zmiany na stanowisku prezesa spółki był przeszkodą w ewentualnej sprzedaży portalu wydawnictwu Axel Springer Polska. - Nie chcę ani potwierdzać, ani zaprzeczać, że prowadzimy rozmowy z Axelem - powiedział Filipiak, cytowany przez agencję ISB. Wciąż nie jest jasne, czy do tej transakcji dojdzie.

Nowy zarząd Interii
Nowy prezes Interii, Grzegorz Błażewicz, rocznik 1976, posiada dyplomy magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego i marketingu i zarządzania polsko-francuskiej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. W 2000 roku odbył staż w agencji PR Shore Fire Media w Nowym Jorku obsługującej przemysł rozrywkowy w USA, a w 2001 w agencji PR Connors Communications w Londynie obsługującej rynek nowych technologii w Wielkiej Brytanii. W latach 2002-2004 pełnił funkcję kierownika ds. PR w ComArch S.A. Od 2005 roku dyrektor działu Marketing&PR w ComArch S.A. odpowiadając za całokształt działań marketingowych i wizerunek spółki na rynkach krajowych i zagranicznych.

Dariusz Mazurkiewicz, nowy wiceprezes Interii, rocznik 1977, posiada dyplom magistra marketingu i zarządzania Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Odbył tematyczne staże w Groupe Meaban, Vannes. Od 2002 roku zatrudniony w centrali Michelin we Francji. W latach 2002-2005 na stanowisku kontrolera zarządzania Dyrekcji Linii Produktów Specjalistycznych. Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego spółki Societe d'Etudes et Applications Michelin odpowiedzialnej za działalność badawczo-rozwojową w Grupie Michelin, na którym odpowiada za dział rachunkowo-księgowy, analitykę projektów R&D, budżetowanie centrum i portfela projektów badawczych.

Nowi członkowie rady nadzorczej

Prof. Janusz Filipiak, lat 54, prezes zarządu spółki COMARCH SA, profesor doktor habilitowany w zakresie nauk technicznych. Od 1997 roku pozostaje profesorem zwyczajnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1991-1998 kierował Katedrą Telekomunikacji AGH w Krakowie. Autor ponad stu publikacji z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, sześciu książek z zakresu teleinformatyki, członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii.

Grzegorz Jan Szymański, lat 35, studiował informatykę na Politechnice Warszawskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Od ponad 12 lat jest związany z rynkiem kapitałowym. W 1994 roku rozpoczął pracę w CDM PEKAO SA, następnie pracował w PEKAO/ALLIANCE TFI SA oraz PEKAO/ALLIANCE PTE SA. W latach 2000-2002 pracował w Grupie PZU, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie wielomiliardowymi aktywami Grupy. Na przełomie 2002/2003 był prezesem zarządu Mostostal Gdańsk SA, a od czerwca 2003 pracuje w BPH TFI SA. na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Więcej o planowanych zmianach w Interii:

Karuzela z prezesami

Aktualizacja: 18 października 2006 13:28

INTERIA.PL w oficjalnym komunikacie poinformowała o rezygnacji Kazimierza Gródka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERIA.PL S.A. Przedstawione uzasadnienie brzmi:

"Przeprowadzone w dniu 16 października 2006 roku zmiany w składzie Zarządu Spółki w szczególności nieuzasadnione i bezpodstawne odwołanie Prezesa Zarządu Pana Jacka Pasławskiego i Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Borka są w moim głębokim przekonaniu działaniami wysoce szkodliwymi dla Spółki INTERIA.PL S.A. W tej sytuacji i wobec braku zdolności akcjonariusza Comarch S.A. do poszukiwania kompromisu, moja obecność w Radzie nie wnosiłaby niczego konstruktywnego do prac tego organu."