Interia dla ComArchu

W ubiegły piątek Interia.pl oraz ComArch zawarły umowę dotycząca stworzenia i hostingu przez Interia.pl systemu poczty elektronicznej dla "czołowej polskiej instytucji finansowej", będącej klientem ComArch-u.

Firmy nie ujawniły nazwy klienta. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Jej wartosć uzależniona bedzie od ilości obsługiwanych skrzynek pocztowych. Zarząd Interia.pl szacuje minimalną wartość trzyletniego kontraktu na kwotę 2,1 mln zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Interia i ComArch zawarły umowy, o łącznej wartości ponad 3,7 mln zł netto, na "dostawy przez Interia.pl technologii internetowych i telekomunikacyjnych celem dalszej odsprzedaży klientom ComArch SA."