InteliWISE w Dolinie Krzemowej

InteliWISE S.A. jako pierwsza polska spółka giełdowa, otworzyła biuro w Dolinie Krzemowej w Sunnyvale, Kalifornia, USA. Otwarcie biura sprzedaży w Sunnyvale jest kolejnym krokiem, po wdrożeniu technologii wirtualnych doradców w koncernie Kraft Foods, w realizacji strategii wejścia na rynek USA.

Spółka podpisała także umowę z inkubatorem technologicznym Plug&Play Tech Center, która obejmuje współpracę z ośrodkami naukowymi, budowę partnerstw strategicznych i kanałów dystrybucji, prezentacje inwestorskie oraz udostępnienia biura.

Plug&Play Tech Center jest organizacją zrzeszającą wiodące spółki wysokich technologii, inwestorów typu venture capital, banki oraz firmy z zakresu infrastruktury finansowo-prawnej.

"Jesteśmy pierwszą polską spółką informatyczną, która z sukcesem wdrożyła innowacyjne technologie w jednym z największych koncernów w USA - Kraft Foods, a teraz otwiera biuro sprzedaży w Dolinie Krzemowej - powiedział Marcin Strzałkowski, Prezes Zarządu InteliWISE S.A. - W Sunnyvale swoje siedziby mają m.in. Yahoo czy AMD. Mamy zamiar skorzystać na lokalizacji oraz rozległych możliwościach inkubatora, w ścisłym centrum rozwoju nowych technologii."

Zobacz też:

InteliWISE zdobyła kontrakt za 1 mln zł

InteliWISE: "usługi komplementarne do Google"