Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Intel dla nauczycieli

W ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości” przeszkolonych zostanie do końca bieżącego roku 24 tys. nauczycieli.

Program Intela ma charakter „szkolenia kaskadowego”. W pierwszym etapie, w 2001 roku, przeszkolono 100 nauczycieli – trenerów. Następnie to oni byli trenerami dla grupy 4 tys. nauczycieli – liderów. Przyswoili oni sobie zawartość merytoryczną programu, są także przygotowani do szkolenia kolejnych nauczycieli. Każde województwo ma obecnie kilku trenerów, a większość gmin - liderów. W bieżącym roku szkolenie obejmie 20 tys. nauczycieli.

Intel podpisał z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu, wspomaga go także Microsoft.

Program kursów składa się z 40 godzin szkoleń i bazuje na oprogramowaniu Microsoft Office Professional dostarczonym przez Microsoft. Szkolenie obejmuje wykorzystanie Internetu, tworzenie stron WWW oraz stosowanie aplikacji multimedialnych w szkole. Polski program nauczania został przetłumaczony i dostosowany do polskich realiów przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z firmą Intel. W ocenie i ulepszaniu przygotowywanych materiałów dydaktycznych wzięli również udział przedstawiciele dydaktyków z uczelni oraz nauczyciele i przedstawiciele MEN.