Intel dla nauczycieli

W ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości” przeszkolonych zostanie do końca bieżącego roku 24 tys. nauczycieli.

Program Intela ma charakter „szkolenia kaskadowego”. W pierwszym etapie, w 2001 roku, przeszkolono 100 nauczycieli – trenerów. Następnie to oni byli trenerami dla grupy 4 tys. nauczycieli – liderów. Przyswoili oni sobie zawartość merytoryczną programu, są także przygotowani do szkolenia kolejnych nauczycieli. Każde województwo ma obecnie kilku trenerów, a większość gmin - liderów. W bieżącym roku szkolenie obejmie 20 tys. nauczycieli.

Intel podpisał z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu, wspomaga go także Microsoft.

Program kursów składa się z 40 godzin szkoleń i bazuje na oprogramowaniu Microsoft Office Professional dostarczonym przez Microsoft. Szkolenie obejmuje wykorzystanie Internetu, tworzenie stron WWW oraz stosowanie aplikacji multimedialnych w szkole. Polski program nauczania został przetłumaczony i dostosowany do polskich realiów przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z firmą Intel. W ocenie i ulepszaniu przygotowywanych materiałów dydaktycznych wzięli również udział przedstawiciele dydaktyków z uczelni oraz nauczyciele i przedstawiciele MEN.