Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Infovide wspomaga Xtrade

Firma konsultingowo-doradcza podjęła współpracę ze platformą Xtrade. Na mocy umowy Infovide będzie promować i wdrażać oprogramowanie eProcurement firmy Commerce One, niezbędne do czynnego uczestnictwa w wymianie handlowej za pomocą platformy.

"Decyzja o współpracy z Xtrade ma bezpośredni związek z zainteresowaniami informatycznymi Infovide. Chcemy mieć praktyczny kontakt z technologiami, które jednocześnie pomagają nam w naszej głównej działalności - doradztwie", wyjaśnił przesłanki zawarcia umowy Paweł Wiechecki, dyrektor katowickiego oddziału Infovide.

Infovide sama również skorzysta z platformy Xtrade, dzięki czemu spółka liczy na poczynienie oszczędności przy zakupach materiałów niezbędnych do prowadzenia normalnej działalności biznesowej.

"Nasza rola w porozumieniu z Xtrade polega na doradzaniu potencjalnym klientom w doborze tej platfomy e-handlu. Ponadto będziemy dostosowywać ich procesy biznesowe i informatyczne do oprogramowania Commerce One, tak aby wewnętrzne systemy firmy, np. ERP zostały w pełni zintegrowane z aplikacją eProcurement", dodał P. Wiechecki.

Infovide będzie się również starać pozyskiwać klientów dla platformy Xtrade. "Krytyką doboru klientów platformy nie jest konkretna branża lub sektor gospodarki. Znajdą się tu zarówno firmy z sektora bankowego, finansowego, ubezpieczeniowego, jak i administracji państwowej. Liczy się przede wszystkim wielkość przedsiębiorstwa i wolumeny kwotowe, jakie wydaje podmiot. Nie bez znaczenia jest również rozproszenie geograficzne i ilość posiadanych oddziałów. W przypadku takiej firmy bardzo łatwo obniżyć koszty", wyjaśnił dyrektor Wiechecki.