Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Informatyka w sektorze publicznym

Co czwarty pracownik zatrudniony w sektorze publicznym ma w pracy komputer. Na ok. 600 tys. komputerowych stanowisk pracy w tym sektorze przypada 400 różnych aplikacji, których dostarcza ok. 1 tys. dostawców.

Biuro Badawczo-Analityczne DiS Informatyka-Technika-Doradztwo z Otwocka przygotowało raport "Informatyka w sektorze publicznym 2001". Dokument poświęcony jest informatyzacji resortów i instytucji wchodzących w skład sektora publicznego, a więc służb mundurowych, służby zdrowia, szkolnictwa, resortu pracy i polityki społecznej.

Andrzej Dyżewski, który przygotował ten raport, doliczył się w sektorze publicznym, w którym pracuje ok.. 2,5 mln Polaków, 600 tys. komputerów. Najwększy udział w sektorze mają służba zdrowia, zatrudniająca 1 mln osób i szkolnictwo z liczbą pracowników na poziomie 900 tys.

Z raportu wynika więc, że co czwarty pracownik służb publicznych korzysta z własnego stanowiska komputerowego. Według badania DIS, w sektorze publicznym funkcjonuje około 400 rożnych aplikacji, z czego ponad 60% działa w systemie DOS. Służby działające w naszym kraju wykorzystują do prowadzenia ewidencji kierowców i pojazdów siedemnaście różnych programów, do ewidencji ludności natomiast - trzynaście.

Duże zróżnicowanie dostawców systemów informatycznych spowodowane jest odmiennymi potrzebami poszczególnych resortów. Dlatego funkcjonują już na rynku firmy z branży IT, które specjalizują się w systemach tworzonych tylko dla służby zdrowia, szkolnictwa, administracji centralnej, sektora ubezpieczeń. Sektor publiczny obsługiwany jest przez około 1 tys. dostawców, chociaż połowa przetargów realizowana jest przez około 100 największych integratorów systemowych. Według raportu, wśród dużych firm branży IT, nie zdarzają się podmioty specjalizujące się wyłącznie w usługach dla sektora publicznego - najbliższy tego modelu jest Prokom.

Raport obejmuje przede wszystkim: analizę specyfiki różnych obszarów sektora publicznego (ministerstw i resortów), dane techniczno-ekonomiczne informatyzacji ok. 50 najważniejszych instytucji i resortów sektora publicznego w Polsce, statystyki nakładów na informatykę w tym sektorze w 2000 r., przegląd oferentów usług i produktów informatycznych, oferowanych przez najważniejszych dostawców do sektora publicznego oraz katalog programowania aplikacyjnego eksploatowanego w tym sektorze.

Otwocka firma, zajmująca się analizowaniem rynku IT w Polsce, przygotowała dotychczas raporty stanowiące m.in. o: informatycznych systemach bankowych, liderach oprogramowania i usług, krajowych i zagranicznych systemach ERP, informatyce w ubezpieczeniach i księgowości.