Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Informatyka 2004: plus 8%

Światowe wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie mogą w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 8% - stwierdza poprawiona prognoza IDC.

Wydatki na sprzęt i oprogramowanie wzrosną o 6 do 8% - wyraźnie więcej, niż to zakładano w poprzedniej, listopadowej prognozie IDC, kiedy przyszłoroczny wzrost szacowano na 4,9%. Wzrost związany jest z ogólną poprawą w gospodarce światowej i wymianą przez firmy sprzętu starszej generacji. Jednocześnie w roku bieżącym sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego wzrośnie na świecie o 1% w stosunku do roku 2002 (w 2001 spadła wg IDC, licząc rok do roku, o 1,3%, a w ub. - o 3,1%; w 2000 roku wzrosła o 12,5%).

IDC przewiduje też, że jakkolwiek w perspektywie najbliższych lat nie należy oczekiwać powrotu do wzrostów rzędu 15% rocznie, których byliśmy świadkami w latach 90., to korporacje nie będą już dłużej zamrażały swoich budżetów. Zdaniem analityków, w najbliższych latach, na poprawie koniunktury najbardziej zyskają wielcy rynku informatycznego.