Informatyka 2004: plus 8%

Światowe wydatki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie mogą w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 8% - stwierdza poprawiona prognoza IDC.

Wydatki na sprzęt i oprogramowanie wzrosną o 6 do 8% - wyraźnie więcej, niż to zakładano w poprzedniej, listopadowej prognozie IDC, kiedy przyszłoroczny wzrost szacowano na 4,9%. Wzrost związany jest z ogólną poprawą w gospodarce światowej i wymianą przez firmy sprzętu starszej generacji. Jednocześnie w roku bieżącym sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego wzrośnie na świecie o 1% w stosunku do roku 2002 (w 2001 spadła wg IDC, licząc rok do roku, o 1,3%, a w ub. - o 3,1%; w 2000 roku wzrosła o 12,5%).

IDC przewiduje też, że jakkolwiek w perspektywie najbliższych lat nie należy oczekiwać powrotu do wzrostów rzędu 15% rocznie, których byliśmy świadkami w latach 90., to korporacje nie będą już dłużej zamrażały swoich budżetów. Zdaniem analityków, w najbliższych latach, na poprawie koniunktury najbardziej zyskają wielcy rynku informatycznego.