Incenti powie o outsourcingu

Na przełomie października i listopada spółka Incenti zorganizuje w pięciu największych miastach Polski cykl konferencji na temat outsourcingu informatycznego.

Forum współorganizowane przez Oracle, Sun Microsystems, TP SA i Prokom Software ma stać się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń na temat metod zarządzania informatyką. Każda z cyklu pięciu konferencji będzie się składać z dwóch części.

Pierwszą z nich będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w dziedzinie informatyki i zarządzania. Przedstawią oni trendy w informatyzacji przedsiębiorstw oraz zajmą się zagadnieniami prawnymi związanymi z outsourcingiem informatycznym. Omówione zostaną również zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji.

Drugą część spotkania wypełnią prezentacje produktów informatycznych partnerów Incenti. Swoje rozwiązania zaprezentują m.in. BPSC, Citrix, Comtica, Oracle, Prokom Software, SPIN, Sun Microsystems, TP SA, Wirtualna Polska i Xerox.