Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Incenti powie o outsourcingu

Na przełomie października i listopada spółka Incenti zorganizuje w pięciu największych miastach Polski cykl konferencji na temat outsourcingu informatycznego.

Forum współorganizowane przez Oracle, Sun Microsystems, TP SA i Prokom Software ma stać się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń na temat metod zarządzania informatyką. Każda z cyklu pięciu konferencji będzie się składać z dwóch części.

Pierwszą z nich będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w dziedzinie informatyki i zarządzania. Przedstawią oni trendy w informatyzacji przedsiębiorstw oraz zajmą się zagadnieniami prawnymi związanymi z outsourcingiem informatycznym. Omówione zostaną również zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji.

Drugą część spotkania wypełnią prezentacje produktów informatycznych partnerów Incenti. Swoje rozwiązania zaprezentują m.in. BPSC, Citrix, Comtica, Oracle, Prokom Software, SPIN, Sun Microsystems, TP SA, Wirtualna Polska i Xerox.