Incenti partnerem BPSC

Spółki zawarły umowę na udostępnianie systemu wspomagającego zarządzanie Impuls w modelu ASP.

BPSC i Incenti zawarły umowę na udostępnianie systemu wspomagającego zarządzanie Impuls w modelu ASP. Firmy będą mogły korzystać z pakietu BPSC poprzez Internet lub łącza dedykowane. W 2001 r. BPSC zawarła podobną umowę na udostępnianie swojego systemu ERP przez Internet z poznańskim ZETO. Jak dotychczas firma nie pozyskała jednak żadnego stałego klienta na Impuls w modelu ASP.

Oferta skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw. Jak informują przedstawiciele producenta, decyzja o nawiązaniu współpracy z Incenti zawiązana jest z rozwojem internetowej wersji systemu (Impuls 4i) obsługiwanej przez przeglądarkę. Centrum Incenti odpowiedzialne będzie za usługi administrowania aplikacjami oraz stałą archiwizację i zabezpieczanie danych. Zarząd BPSC spodziewa się, że dzięki ofercie ASP firma zwiększy dostępność rozwiązania i liczbę klientów. Z pakietu Impuls korzysta obecnie blisko 70 firm.

BPSC będzie pierwszym klientem Incenti pochodzącym spoza grupy kapitałowej właścicieli wrocławskiego centrum - TP SA i Prokomu.