Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Incenti partnerem BPSC

Spółki zawarły umowę na udostępnianie systemu wspomagającego zarządzanie Impuls w modelu ASP.

BPSC i Incenti zawarły umowę na udostępnianie systemu wspomagającego zarządzanie Impuls w modelu ASP. Firmy będą mogły korzystać z pakietu BPSC poprzez Internet lub łącza dedykowane. W 2001 r. BPSC zawarła podobną umowę na udostępnianie swojego systemu ERP przez Internet z poznańskim ZETO. Jak dotychczas firma nie pozyskała jednak żadnego stałego klienta na Impuls w modelu ASP.

Oferta skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw. Jak informują przedstawiciele producenta, decyzja o nawiązaniu współpracy z Incenti zawiązana jest z rozwojem internetowej wersji systemu (Impuls 4i) obsługiwanej przez przeglądarkę. Centrum Incenti odpowiedzialne będzie za usługi administrowania aplikacjami oraz stałą archiwizację i zabezpieczanie danych. Zarząd BPSC spodziewa się, że dzięki ofercie ASP firma zwiększy dostępność rozwiązania i liczbę klientów. Z pakietu Impuls korzysta obecnie blisko 70 firm.

BPSC będzie pierwszym klientem Incenti pochodzącym spoza grupy kapitałowej właścicieli wrocławskiego centrum - TP SA i Prokomu.