Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ilu jest internautów w Polsce?

Według danych deklaratywnych badania NetTrack w Polsce jest już 7 mln 951 tys. internautów. Codziennie lub prawie codziennie korzysta z sieci prawie co drugi z nich, najczęściej w domu.

Wedlug badań Internauci stanowią 26,7% wszystkich Polaków powyżej 15 roku życia. Znaczy to, że ich liczba - według deklaracji przepytanych przez SMG/KRC respondentów - sięgnęła liczby 7 mln 951 tys.

Codziennie lub prawie codziennie korzysta z sieci 47,4% wszystkich tych, którzy w ogóle mają jakąkolwiek styczność z internetem. Kilka razy w tygodniu robi to prawie co czwarty z nich, zaś raz na tydzień 13,5% przepytanych osób korzystających z internetu. Raz na miesiąc lub jeszcze rzadziej sięga do internetu 5,9% osób.

Ilu jest internautów w Polsce?

Jak często badani korzystali z internetu

Najczęściej osoby korzystające z sieci używają domowego komputera. Robi tak 59,8% grupy celowej. Na drugim miejscu znalazła się szkoła lub uczelnie, gdzie z dostępu do internetu korzysta 23,5% badanych. Niewiele mniej łączy się z internetem z pracy - 23,1%. Stosunkowo popularne jest korzystanie z internetu u znajomych - praktykuje to 15,7% osób z grupy celowej.

Najczęściej wskazywaną marką pozostaje Onet - zna go 72,9% badanych. Na drugim miejscu jest Wirtualna Polska z 62,9% wskazań, na trzecim wyszukiwarka Google, której znajomość deklaruje 51% respondentów.

Ilu jest internautów w Polsce?

Strony najczęściej odwiedzane przez internautów

W grupie osób korzystających z internetu w domu, co piąta osoba deklaruje łączenie się z nim również z pracy. 66,2% "domowych internatów" korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie, 19,9% kilka razy w tygodniu. Osoby, które mają dostęp do internetu w domu znacznie rzadziej niż pozostali zasiadają przed komputerami podłączonymi do sieci u znajomych - jedynie 4,6%.

Ilu jest internautów w Polsce?

Liczba internautów w Polsce od 2003 roku

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 2409 respondentów.