Idą na bruk

15448 pracowników z branży internetowej w 120 firmach straciło pracę w styczniu b.r.

15448 pracowników z branży internetowej w 120 firmach straciło pracę w styczniu b.r.

Według szacunków The Standard był to najgorszy pod tym względem miesiąc w historii amerykańskich dotcomów. Zanotowano dramatyczny wzrost liczby zwolnień - o 43% w stosunku do 8.771 zwolnionych w grudniu 2000 r. Liczba firm zwalniających pracowników wzrosła o 12%. W grudniu 2000 r. i w styczniu 2001 r w USA liczba zwolnień pracowników nowej ekonomii osiągnęła rekordową wysokość.

6 na 10 firm, które wręczyły swoim pracownikom wymówienia, jako podstawowy powód wymieniało redukcję kosztów. Drugą co do popularności przyczyną była zmiana modelu prowadzenia działalności firmy (18%). Przedsiębiorstwa rezygnujące z działalności w branży stanowiły 11% zwalniających, a z powodu połączenia z inną firmą liczbę pracowników ograniczało 10% spółek.

Według firmy konsultingowej Challenger, Gray and Christmas od grudnia 1999 r. 610 amerykańskich firm z branży internetowej zlikwidowało łącznie 54.343 miejsca pracy, a 108 zaprzestało działalności.

Rok temu najwięcej miejsc pracy likwidowały firmy handlu elektronicznego, obecnie największe redukcje zatrudnienia są w spółkach specjalizujących się w administrowaniu siecią i nowoczesnych technologiach.

Także polskie dotcomy redukują zatrudnienie. W styczniu b.r. z osiemdziesięciu osób zatrudnionych w Arenie.pl w pracy pozostało jedynie około 60, a serwis biznespolska.pl zredukował liczbę pracowników o 30%. W połowie ubiegłego roku pracę straciło 19 osób z Portalu.pl (należącego do TP Internet). W maju 2000 r. również YoYo.pl zmniejszyło liczbę pracowników.