IT: strefa wysokiego ciśnienia

Firma outsourcingowa Synstar przedstawiła wyniki 5. edycji dorocznego paneuropejskiego badania europejskich dyrektorów IT. Poziom presji z jaką mają oni do czynienia systematycznie rośnie z roku na rok.

Badanie Pressure Point Index przeprowadzone na 700 dyrektorach ds informatyki z Europy określa, które czynniki wywierają największą presję na działanie menedżerów działów IT w danym roku. Tegoroczny PPI dowodzi wzrostu poziomu stresu wśród CIO. Główne problemy, jakim stawiają obecnie czoła, to: dodawanie większej wartości do biznesu poprzez podejmowanie decyzji strategicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemom informatycznym.

Stały wzrost ciśnienia

Wartość indeksu PPI wzrosła 200 w 2004: ze 193 punktów w 2002 i 197 w 2003. Najważniejsze zadania to dopasowanie strategii IT do generalnej strategii binzesowej (79%) i przedstawienie zwrotu z inwestycji (71%). Jeszcze bardziej ankietowani dyrektorzy ds informatycznych troszczą się o bezpieczeństwo systemów IT (89%) oraz zapewnienie ich działania w trybie 24/7.

Te wszystkie problemy nawarstwiają się we wszechogarniający CIO stres;

@ 17% ankietowanych twierdzi, że ma problemy z radzeniem sobie ze stresem w pracy

@ 34% uważa, że przepracowanie i przeładowanie zadaniami jest głównym powodem tego stresu

@ 23% wskazuje, że do stresu przyczyniają się najbardziej wymagania przełożonych

@ a według 29% - wywołuje go bezsilność, poczucie braku kontroli nad sytuacją.

Spirala stresu nakręca się tak mocno, że 23% dyrektorów IT obawia się o posadę. Największym dla niej zagrożeniem jest brak korzyści biznesowych z IT (30% wskazań) oraz zbyt częste awarie systemów informatycznych (14%).

Presja w pracy przenosi się też na życie osobiste. Odpowiednio 85% i 87% badanych twierdzi, że ma problemy ze zdrowiem i w życiu osobistym. W największym i najróżnorodniej uwarunkowanym stresie żyją dyrektorzy IT z Hiszpanii, Irlandii, Francji. Zdecysowanie najspokojniejsi są CIO z Niemiec i Holandii.

Outsourcing dobry na stres?

CIO decydują się coraz częściej na outsourcing podstawowych funkcji swego działu, aby lepiej skupić się na strategicznych aspektach zarządzania firmową informatyką. 97% deklaruje, że chce kontorlować strategię IT, 37% uważa ten obszar za najważniejszy dla swojej misji. Dla większości (58%) częściowy outsourcing jest najskuteczniejszym sposobem prowadzenia biznesu, kiedy celem jest redukcja kosztów i poprawa jakości. Tylko 4% - co chyba zrozumiałe - uważa, ze firma powinna się zdecydować na kompletny outsourcing działu IT.

Najważniejsze zalety selektywnego, cześćiowego outsourcingu to ich zdaniem:

@ kontrola kosztów (14%)

@ gwarantowany poziom usług (24%)

@ dostęp do większego potencjału umiejętności (29%)

@ większa przejrzystość (9%)

@ uwolnienie sił na potrzeby innych zadań (28%).