Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IP VPN od Netii

Netia wprowadziła usługę IP VPN umożliwiającą połączenie siecią transmisji danych oddziałów firmy w jedną sieć korporacyjną. W nowej ofercie operatora pojawił się również nielimitowany „wydzwaniany” dostęp do Internetu dla użytkowników ISDN Duo.

IP VPN kierowane jest do firm, które mają wiele oddziałów i budują własną sieć rozległą. Operator podejmuje się również modernizacji istniejącej już sieci korporacyjnej. Cena tej usługi kalkulowana jest indywidualnie w zależności od wymagań funkcjonalnych oraz lokalizacji oddziałów firmy użytkownika.

Netia wprowadziła również usługę nielimitowanego wdzwanianego dostępu do Internetu dla osób korzystających z usługi ISDN Duo pod nazwą “Interlinia Standard”. Usługa jest dostępna w trzech wariantach cenowych, w zależności od zadeklarowanego okresu korzystania z usługi. Miesięczna opłata abonamentowa w każdym wariancie wynosi 149 zł netto (159,43 zł brutto).

Więcej informacji:

http://www.netia.pl