INFO-TV-FM dostarczy mobilną telewizję

Zamojska spółka Info-TV-FM wygrała konkurs na rezerwację częstotliwości do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H. Wielkim przegranym, stawianym wcześniej w roli faworyta, jest spółka Mobile TV, którą pod koniec 2008 r. założyło czterech operatorów komórkowych.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu na rezerwację częstotliwości do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H opublikowano 10 października 2008 r. Do przetargu zgłosiło się jedynie dwóch oferentów: należąca do czterech operatorów komórkowych spółka Mobile TV oraz spółka z Zamościa INFO-TV-FM. Sensacyjnie konkurs rozstrzygnięto na korzyść tej ostatniej.

INFO-TV-FM jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi emisji dla nadawców radiowych i telewizyjnych oraz operatorów telefonii komórkowej. Jest właścicielem infrastruktury nadawczej (masztów i wież telekomunikacyjnych). Właścicielem większości udziałów INFO-TV-FM jest NFI Magna Polonia.

Najważniejsze kryteria oceny brane pod uwagę przez Urząd Komunikacji Elektronicznej obejmowały: zachowanie warunków konkurencji, wysokość zadeklarowanej kwoty (w przypadku Info-TV-FM było to 15 mln zł), zobowiązania odnośnie tempa rozwoju usług oraz wiarygodność finansową.

Oferta INFO-TV-FM zdobyła 750 pkt, podczas gdy wynik Mobile TV wyniósł zaledwie 483,944 pkt. Zwycięzca konkursu będzie uprawniony do 31 maja 2015 r. do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości na obszarze 31 miast Polski. Potem, aż do 31 grudnia 2023 r. na obszarze całego kraju. Za częstotliwości spółka zapłaci ponad 15,1 mln zł.

Zdzisław Gumuliński, prezes Info-TV-FM zapowiedział, że pierwszym miastem gdzie zostanie zaoferowane DVB-H będzie Warszawa.

Nie wiadomo ile za korzystanie z telewizji mobilnej zapłaci zwykły odbiorca. W pracach studyjnych szacowano, że abonenci zdecydują się kupić usługę za najwyżej ok. 10 zł miesięcznie (w tej cenie mieliby wówczas otrzymać 16 kanałów telewizyjnych i radiowych oraz usługi dodatkowe). Eksperci podkreślają, że jednym z większych problemów jest brak odpowiednich urządzeń do odbioru DVB-H w posiadaniu abonentów.

Źródła:http://uke.gov.pl , http://www.rp.pl