Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IDC: stały wzrost rynku CRM

Najnowsze badania International Data Corporation wykazują, że światowy rynek rozwiązań CRM do 2005 roku osiągnie wartość 14 mld USD.

Najnowsze badania International Data Corporation wykazują, że światowy rynek rozwiązań CRM do 2005 roku osiągnie wartość 14 mld USD. Sprzedaż tego typu systemów w ostatnim roku wzrosła o blisko 86%, osiągając wartość 6,2 mld USD. Według prognoz analityków rynek ten będzie się dynamicznie rozwijał pomimo obecnego osłabienia koniunktury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Z analiz IDC wynika, że przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem rozwiązań CRM, są skłonne raczej sukcesywnie implementować poszczególne elementy takich systemów, rzadziej decydując się na zamówienie w pełni kompleksowego rozwiązania i wdrażania go od podstaw. IDC utrzymuje, iż dzięki takiej polityce, firmy oferujące systemy CRM będą mogły jeszcze dłuższy czas liczyć na utrzymanie wzrostu tego sektora rynku.

Z badań wynika, że największy udział w sprzedaży rozwiązań CRM w dalszym ciągu mają systemy wspomagania sprzedaży (42%), których w 2000 roku sprzedano za ponad 2,6 mld USD. Największą dynamiką wzrostu cechuje się popyt na aplikacje wspomagające działy marketingu, jednak pod względem przychodów systemy te mają wciąż niewielki udział globalnym rynku CRM.