Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IDC o rynku PC bardziej optymistycznie

Według IDC sprzedaż PC wzrośnie w 2002 roku o 3% i wyniesie 125,5 mln jednostek. Firma badawcza podniosła prognozy na bieżący rok w stosunku do przewidywań przedstawionych w grudniu ub. roku, zakładających wzrost o 1,8%.

W 2001 roku spadek sprzedaży PC-tów w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 5,2%. Podstawą do przedstawienia obecnie lepszych prognoz jest według IDC wyjątkowo wysoka sprzedaż PC-tów w czwartym kwartale ub. roku na rynku detalicznym. Pewną rolę w zwiększeniu sprzedaży w 2002 roku może jednak odegrać także fakt, że spora część firm zechce wymienić masowo kupowany w 1999 roku sprzęt „zabezpieczony przed problemem Y2K”.

Jednocześnie, według oceny IDC wartość sprzedaży spadnie o 7,9% - w prognozach z grudnia ub. roku IDC zakładało jednak nawet 8,7-proc. spadek. Spadek jest wynikiem wojny cenowej producentów, która nasiliła się na tyle, że klienci kupują więcej komputerów płacąc mniej.

Jedna trzecia nowych PC-tów zostanie w 2002 roku sprzedana na rynku amerykańskim, gdzie wskaźnik wzrostu liczby sprzedanych jednostek wyniesie 2,5% – przewiduje IDC. Największy wzrost liczby sprzedanych PC-tów jest spodziewany w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wyniesie 11,2%. Duża w tym zasługa Chin, gdzie powstało wiele tanich fabryk dostarczających tanio sprzęt dla regionu, jednak przewidywania co do rynku chińskiego zakładają, że wzrost liczby sprzedanych PC-tów będzie tam niższy niż w 2001. IDC nie przewiduje natomiast żadnego wzrostu na rynku zachodnioeuropejskim (w 2001 roku odnotowano spadek liczby sprzedanych PC-tów o 5%). Według IDC, klienci z Europy Zachodniej będą raczej kupować inne urządzenia elektroniczne.

W 2003 roku IDC przewiduje wzrost globalnej liczby sprzedanych komputerów osobistych o 10,9%. Na drodze tym założeniom może jednak stanąć rozwój rynku niedrogich i posiadających duże możliwości przenośnych urządzeniach elektronicznych. Rynek PC-tów będzie stopniowo się kurczył, jednak IDC przewiduje utrzymanie się wzrostu liczby sprzedanych komputerów do 2006 roku.