IDC o rynku PC bardziej optymistycznie

Według IDC sprzedaż PC wzrośnie w 2002 roku o 3% i wyniesie 125,5 mln jednostek. Firma badawcza podniosła prognozy na bieżący rok w stosunku do przewidywań przedstawionych w grudniu ub. roku, zakładających wzrost o 1,8%.

W 2001 roku spadek sprzedaży PC-tów w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 5,2%. Podstawą do przedstawienia obecnie lepszych prognoz jest według IDC wyjątkowo wysoka sprzedaż PC-tów w czwartym kwartale ub. roku na rynku detalicznym. Pewną rolę w zwiększeniu sprzedaży w 2002 roku może jednak odegrać także fakt, że spora część firm zechce wymienić masowo kupowany w 1999 roku sprzęt „zabezpieczony przed problemem Y2K”.

Jednocześnie, według oceny IDC wartość sprzedaży spadnie o 7,9% - w prognozach z grudnia ub. roku IDC zakładało jednak nawet 8,7-proc. spadek. Spadek jest wynikiem wojny cenowej producentów, która nasiliła się na tyle, że klienci kupują więcej komputerów płacąc mniej.

Jedna trzecia nowych PC-tów zostanie w 2002 roku sprzedana na rynku amerykańskim, gdzie wskaźnik wzrostu liczby sprzedanych jednostek wyniesie 2,5% – przewiduje IDC. Największy wzrost liczby sprzedanych PC-tów jest spodziewany w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wyniesie 11,2%. Duża w tym zasługa Chin, gdzie powstało wiele tanich fabryk dostarczających tanio sprzęt dla regionu, jednak przewidywania co do rynku chińskiego zakładają, że wzrost liczby sprzedanych PC-tów będzie tam niższy niż w 2001. IDC nie przewiduje natomiast żadnego wzrostu na rynku zachodnioeuropejskim (w 2001 roku odnotowano spadek liczby sprzedanych PC-tów o 5%). Według IDC, klienci z Europy Zachodniej będą raczej kupować inne urządzenia elektroniczne.

W 2003 roku IDC przewiduje wzrost globalnej liczby sprzedanych komputerów osobistych o 10,9%. Na drodze tym założeniom może jednak stanąć rozwój rynku niedrogich i posiadających duże możliwości przenośnych urządzeniach elektronicznych. Rynek PC-tów będzie stopniowo się kurczył, jednak IDC przewiduje utrzymanie się wzrostu liczby sprzedanych komputerów do 2006 roku.