IDC: mniej chętnych na nowe Windows'y

Przedsiębiorstwa korzystające z systemów operacyjnych Microsoftu, utrzymują, że producent zbyt często wprowadza nowe wersje Windows. Z analiz IDC wynika, że znaczna część klientów korporacyjnych nie uaktualnia oprogramowania równocześnie z wprowadzaniem na rynek jego nowych wersji.

Większość szefów działów informatycznych, którzy wzięli udział w ankiecie opracowanej przez IDC, stwierdziła że nie dokonują uaktualnień posiadanych systemów (zarówno dla serwerów jak i komputerów typu desktop) równocześnie z wprowadzaniem ich na rynek przez producenta. Uważają, że ewentualne uaktualnianie funkcjonujących w ich przedsiębiorstwach platform Windows, będzie uzależnione wyłącznie od indywidualnych planów i potrzeb firmy, a nie od cyklu wprowadzania kolejnych wersji systemu przez Microsoft.

Zdaniem IDC, korporacyjni użytkownicy systemu Windows, nie będą spieszyć się do zakupu Windows XP czy też zapowiadanego Windows.Net Server. Stosunkowo duże koszty i nakłady pracy związane z uaktualnianiem oprogramowania, powodują, że znaczna część klientów pozostanie np. przy Windows 2000, który spełnia ich oczekiwania. Szefowie działów IT utrzymują, że koszty implementacji kolejnych wersji systemu czasem dorównują cenie zakupu licencji na nowy produkt. Dlatego trzy na cztery z firm biorących udział w badaniu IDC, teraz dopiero rozpoczyna uaktualnianie swoich systemów serwerowych do wersji Windows 2000: Server, Advanced Server i Datacenter Server.

Z analiz wynika, że część klientów korporacyjnych krytycznie odnosi się do nowego programu licencjonowania oprogramowania dla przedsiębiorstw (License 6.0). Zapewnia on możliwość użytkowania najnowszych wersji oprogramowania w trakcie trwania umowy, ale zdaniem części klientów zakup systemów i aplikacji w ramach tego programu jest w rezultacie kosztowniejszy. Zarządy jedynie 15-proc. badanych przedsiębiorstw rozważają możliwość migracji na konkurencyjne platformy (Unix, Linux), ze względu na koszty utrzymania infrastruktury informatycznej.

IDC przeprowadziła badanie w ponad 300 firmach i instytucjach, w których podstawowymi wykorzystywanymi wersjami systemu Microsoftu są Windows NT oraz Windows 2000.