IBM: mniej pracowników, przychodów i zysków

Pracownicy IBM Global Services zwolnili miejsce pracownikom przejmowanego za 3,5 mld USD PwC Consulting: z działu usług Big Blue zwolniono ponad 14 tys. osób, w sumie w br. IBM zwolnił ponad 15,6 tys. osób. W II kwartale przychody IBM na świecie wyniosły blisko 20 mld USD, ale były niższe od ubiegłorocznych o 5,7%.

IBM ujawnił, że w br. zwolnił w sumie 15,6 tys. pracowników – o 5 tys. więcej niż spodziewali się analitycy. Zwolnieni pracownicy stanowili w sumie 5% zatrudnionych w IBM. Większość zwolnionych -14,2 tys. osób – pracowało w IBM Global Services, które niedawno przejęło za 3,5 mld USD PwC Consulting. Około 1,4 tys. zwolnionych pracowało natomiast w fabrykach półprzewodników, należących do IBM. Po 30 września, kiedy wszystkim zwolnionym skończą się okresy wypowiedzenia, w IBM zatrudnionych byłoby więc jeszcze 305 tys. osób.

Poza zwolnieniami, IBM spodziewa się jednak także zwiększenia zatrudnienia: po finalizacji fuzji z PwC Consulting, szeregi pracowników IBM zasili około 30 tys. zatrudnionych w tej firmie konsultingowej. Transakcja powinna zakończyć się wraz z ostatnim dniem września. Zatrudnieni w dziale usług IBM stanowią ponad połowę pracowników wszystkich zatrudnionych przez Big Blue.

IBM podał także informację o wynikach finansowych za II kwartał. Firma miała 19,65 mld USD przychodów – o 5,7% mniej niż przed rokiem, w analogicznym okresie. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 595 mln USD i był o 79% mniejszy niż przed rokiem; zysk netto skurczył się do 56 mln USD. Dział Global Services miał przychody w wysokości 8,7 mld USD, o 1% niższe od ubiegłorocznych.