Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IBM: mniej pracowników, przychodów i zysków

Pracownicy IBM Global Services zwolnili miejsce pracownikom przejmowanego za 3,5 mld USD PwC Consulting: z działu usług Big Blue zwolniono ponad 14 tys. osób, w sumie w br. IBM zwolnił ponad 15,6 tys. osób. W II kwartale przychody IBM na świecie wyniosły blisko 20 mld USD, ale były niższe od ubiegłorocznych o 5,7%.

IBM ujawnił, że w br. zwolnił w sumie 15,6 tys. pracowników – o 5 tys. więcej niż spodziewali się analitycy. Zwolnieni pracownicy stanowili w sumie 5% zatrudnionych w IBM. Większość zwolnionych -14,2 tys. osób – pracowało w IBM Global Services, które niedawno przejęło za 3,5 mld USD PwC Consulting. Około 1,4 tys. zwolnionych pracowało natomiast w fabrykach półprzewodników, należących do IBM. Po 30 września, kiedy wszystkim zwolnionym skończą się okresy wypowiedzenia, w IBM zatrudnionych byłoby więc jeszcze 305 tys. osób.

Poza zwolnieniami, IBM spodziewa się jednak także zwiększenia zatrudnienia: po finalizacji fuzji z PwC Consulting, szeregi pracowników IBM zasili około 30 tys. zatrudnionych w tej firmie konsultingowej. Transakcja powinna zakończyć się wraz z ostatnim dniem września. Zatrudnieni w dziale usług IBM stanowią ponad połowę pracowników wszystkich zatrudnionych przez Big Blue.

IBM podał także informację o wynikach finansowych za II kwartał. Firma miała 19,65 mld USD przychodów – o 5,7% mniej niż przed rokiem, w analogicznym okresie. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 595 mln USD i był o 79% mniejszy niż przed rokiem; zysk netto skurczył się do 56 mln USD. Dział Global Services miał przychody w wysokości 8,7 mld USD, o 1% niższe od ubiegłorocznych.