IAB: w I kwartale 43% wzrost wydatków na reklamę online

Internet był w I kwartale 2005 roku najszybciej rozwijającym się medium reklamowym, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. W porównaniu z I kwartałem 2004 roku, nakłady na reklamę on-line w Polsce wzrosły o 43%, zaś udział internetowej w całości wydatków na media po raz pierwszy przekroczył 2%. W kolejnych miesiącach ma być jeszcze lepiej.

W I kwartale 2005 roku nakłady na reklamę internetową wyniosły około 22,5 mln zł. Pod koniec 2004 roku wydatki na reklamę online stanowiły 1,98% wszystkich wydatków reklamowych. W tym roku udział wydatków na reklamę online w stosunku do wszystkich wydatków reklamowych może się zbliżyć nawet do 3%.

Internet od kilku lat utrzymuje bowiem najwyższą dynamikę wzrostu wydatków wśród wszystkich mediów. W 2004 roku wyniosła ona 76%. Szacunki przedstawione przez IAB na początku roku zakładały wzrost nakładów na reklamę on-line w 2005 roku na poziomie 40-50% i zbliżenie się do udziału około 2,7% w całości wydatków reklamowych. IAB Polska szacuje, że dynamika wzrostu nakładów na reklamę on-line w kolejnych kwartałach bieżącego roku będzie wyższa niż w ubiegłym i w II kwartale może osiągnąć nawet 60%. Szacunki te opierają się na wstępnych danych za dwa pierwsze miesiące II kwartału oraz obserwowana od kilku lat charakterystyka rozkładu wydatków w poszczególnych kwartałach.

W I kwartale 2005 roku nastąpiły nieznaczne zmiany w aktywności poszczególnych branż. Do najważniejszych należy zaliczyć wzrost nakładów na reklamę on-line w kategorii transport i motoryzacja. Udział nakładów tej branży wyniósł 18% w porównaniu do 14% w 2004 roku. Również telekomunikacja zwiększyła nieco swoje nakłady, które wyniosły 19% w porównaniu do 17% w ubiegłym roku.

Zmniejszył się udział kategorii finanse z 27% do 23%. IAB przewiduje, że w II kwartale nastąpią dalsze wzrosty nakładów w kategoriach transport i motoryzacja oraz w kategorii żywność i medycyna.