IAB: trzeba się brać do roboty!

Tak podsumował dzisiejsze spotkanie członków IAB Dominik Kaznowski. Na walnym zgromadzeniu IAB Polska Stowarzyszenie zostało jednomyślnie rozwiązane. Już za kilka miesięcy w miejsce tej organizacji pojawi się Stowarzyszenie Pracodawców Branży Internetowej IAB.

Frekwencja na dzisiejszym spotkaniu nie przytłoczyła. W sumie 32 osoby było uprawnionych do głosowania, z czego 24 osoby były obecne lub reprezentowali ich obecni na sali pełnomocnicy. Brakowało przedstawicieli m.in. Interii czy IDMnet.

Stowarzyszenie zostało warunkowo rozwiązane - do czasu zarejestrowania związku pracodawców będzie jednak funkcjonować, by zachować ciągłość działania. Do komisji likwidacyjnej Stowarzyszenia zgłosili się prezes IAB Polska Olgierd Cygan, Adam Kwaśniewski oraz Bartłomiej Zarębski. Na koncie IAB znajduje się w tej chwili około 87 tys. zł pochodzących ze składek członkowskich. Suma ta, po odliczeniu kosztów likwidacji, przejdzie na konto Związku Pracodawców.

Spraw związanych z rejestracją Związku Pracodawców będą pilnować Dominik Kaznowski, Robert Biegaj oraz Jacek Makowski. Dominik Kaznowski ocenił, że związek uda się zarejestrować prawdopodobnie w ciągu dwóch miesięcy.

Motywem Przemiany IAB w Związek Pracodawców była chęć zreformowania struktury zarządzania oraz pozyskania nowych środków na działalność. Więcej informacji w artykule "W IAB zmiany nie tylko kosmetyczne".

IAB: trzeba się brać do roboty!

Od lewej: Krzysztof Adamus (opcom.pl), Jacek Tryzno (WP), Przemysław Fuksa (opcom.pl), Jacek Makowski (Onet), Dominik Kaznowski, Tomasz Piątkowski (zentropy), Artur Zawadzki, Benita Jakubowska (Gazeta), Olgierd Cygan, Michał Kreczmar (IDG), Robert Biegaj (Gazeta), Dariusz Sokołowski (IDG)

Roczna składka dla nadzywczajnych członków Związku IAB będzie wynosić 1000 zł, zaś dla tych, którzy zechcą brać aktywny udział w pracach IAB czyli członków zwyczajnych, wyniesie 15000 zł. Jak dotąd 15 firm zgłosiło, że chce przystąpić do związku.