IAB: nadspodziewanie dobry 2005 rok

IAB Polska opublikowało raport na temat stanu polskiego internetu w 2005 roku. Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat użytkowników internetu, sposobu korzystania z sieci, e-commerce oraz reklamy internetowej. W raporcie przedstawiono również prognozy dotyczące rozwoju rynku internetowego w Polsce. Ku zadowoleniu branży internetowej większość prognoz na 2005 rok, przedstawionych w raporcie za 2004 rok, okazało się zbyt ostrożna.

87 mln w 2004, 140 mln w 2005

W 2005 roku polskie firmy znacznie zwiększyły wydatki na reklamę internetową. Wydatki na reklamę w sieci wyniosły 140 mln zł wobec 87 mln zł w roku 2004. Tym samym internet stanowi już 3% wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce. IAB szacuje, że w 2006 roku dynamika ta utrzyma się do wartości około 210 mln zł. Na koniec 2007 roku obroty polskich wydawców internetowych powinny zbliżyć się do pułapu 300 mln zł.

Faktyczne wydatki na reklamę internetową były w 2005 roku o około 20 mln wyższe niż na początku 2005 roku prognozowało IAB.

Główną zmianą na rynku reklamy internetowej w 2005 roku był wzrost znaczenia reklamodawców z branży FMCG z 15 do 19%. Tradycyjne największe nakłady na reklamę online utrzymała branża finansowa, choć odnotowała mały spadek z 27 do 26%. Nieznacznie spadł też udział branży telekomunikacyjnej - z 20 do 19%. Udział branży transportowej, w tym motoryzacji, wzrósł w stosunku do roku 2004 o 6% i wyniósł na koniec 2005 roku 18%.

Według oceny IAB, do grona nowych firm, które znacząco zwiększą swoje wydatki na reklamę w sieci w 2006 roku będą należały przede wszystkim przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz segmentu artykułów spożywczych i usług turystycznych. Dopowiedzmy: MSP powinien więcej zainwestować w reklamę w internecie na fali rosnącego zainteresowania reklamą w wyszukiwarkach.

E-commerce stanowi już 1% całości obrotów detalicznych

W 2005 roku nastąpił nadspodziewanie dynamiczny rozwój e-commerce. Obroty polskiego e-handlu wyniosły 3,1 mld zł, z czego obroty sklepów to około 1,3 mld zł, a platform akcyjnych - około 1,8 mld zł, przy czym Allegro.pl chwaliło się obrotami rzędu 1,5 mld zł.

Raport IAB za 2004 rok prognozował, że wartość rynku e-commerce bez platform aukcyjnych wyniesie w 2005 roku 1,7 mld zł, zaś w bieżącym roku miał sięgnąć 2,5 mld zł.

Po raz pierwszy w historii obroty handlu elektronicznego osiągnęły poziom 1% całości obrotów detalicznych w Polsce. Według IAB liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800. Serwis Sklepy24.pl mówi już o ponad 1100 sklepach.

Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się ilość i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Istotną rolę odgrywa także wzrost odstępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych w Polsce oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Co ciekawe, szybkie tempo rozwoju polskiego e-commerce pozwoliło Polsce wyprzedzić pod względem odsetka osób kupujących online takie kraje jak Włochy czy Hiszpania.

Pół miliona internautów więcej

Z raportu IAB Polska wynika, że internet w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie. W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7% ludzkości, czyli ponad 1 miliard osób.

W Polsce w okresie od grudnia 2004 do grudnia 2005 przybyło pół miliona nowych internautów. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców dostęp do internetu posiada już prawie 40% mieszkańców. Z internetu korzysta trzy czwarte osób w wieku od 15-19 roku życia.

Polscy internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16,5% użytkowników. Dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych - 30,1%. Praktycznie wyrównały się proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. W połowie 1999 roku wśród internatów było dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6%), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 50,4 i 49,6%.

Internet umocnił swoją pozycję w dużych aglomeracjach i na obszarach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Województwa z największą liczbą internautów to mazowieckie (19,6%), choć udział tego województwa w strukturze systematycznie spada. W dalszej kolejności są województwa: śląskie (14,5%), małopolskie (9,4%), dolnośląskie (8,6%) i wielkopolskie (8,5%).

Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2005 roku 72%. Badanie NetTrack konkurencyjnej firmy MillwardBrown SMG/KRC jest zasadniczo zbieżne z tą daną. Według fali listopad 2005- styczeń 2006 70,8% internautów korzysta z internetu w domu.

Internauci coraz bardziej aktywni

Wraz ze zwiększaniem zasięgu internetu, wzrasta także aktywność jego użytkowników. Czas, jaki w ciągu miesiąca polscy internauci poświęcają internetowi zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 10 godzin i wynosi obecnie 22 godzin i 27 minut miesięcznie. Wiąże się to ze spadkiem czasu poświęcanego innym mediom. Większa aktywność internautów przekłada się na wyższą częstotliwość korzystania z sieci. W 2005 roku już ponad połowa robiła to codziennie lub prawie codziennie.

Zmiana konsumpcji mediów

Zmiany, jakie zaszły w sposobie i czasie poświęcanym konsumpcji mediów przez internautów pomiędzy falami badania (listopad 2004-2005) to przede wszystkim nieznaczne zwiększenie się oglądalności telewizji, ale z widocznym przesunięciem zainteresowań ku kanałom tematycznym i stacjom regionalnym. Na popularności wśród internautów nieznacznie straciło radio, jednak przebudowała się struktura słuchalności - zyskały małe i średnie stacje. Nieznaczny wzrost zanotowała prasa codzienna, czytanie książek, tygodników i dwutygodników oraz miesięczników. Duża zmiana jakościowa to zwiększenie się konsumpcji samego internetu - przeglądanie stron internetowych wzrosło o prawie 10%, przeglądanie poczty elektronicznej o ponad 7%, komunikatorów - prawie o 8%. Więcej w artukule "Jak polscy internauci konsumują media?"

Cały raport IAB za 2005 rok ma być dostępny pod adresem www.iab.com.pl.

Na polskim rynku alternatywne prognozy i raporty dotyczące rynku reklamy internetowej przygotowuje CR Media Consulting. Jego obszerne fragmenty znajdą Państwo w artykule "Internet jest przyszłością reklamy".