IAB Polska zmienia nazwę

Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Internet Advertising Bureau (IAB) Polska zadecydowało o zmianie statutu i nazwy organizacji. Dotychczasowa nazwa zostanie zmieniona na Interactive Advertising Bureau Polska. Powołano także nową radę naczelną stowarzyszenia.

Zdaniem Artura Gortycha, przewodniczącego nowej rady naczelnej IAB, zmiana nazwy została podyktowana wejściem IAB Polska w nowe obszary rynku elektronicznego, a w szczególności bardzo ważny rynek usług mobile. W takiej sytuacji Internet pozbawiony zostaje statusu jedynego elektronicznego kanału komunikacji.

Walne zgromadzenie członków IAB Polska, przyjęło także nowy status, którego celem nadrzędnym jest zdynamizowanie działań stowarzyszenia. M.in. zmienia on strukturę dotychczasowych grup roboczych działających wewnątrz stowarzyszenia.

Podczas walnego zgromadzenia wybrano też nową rade naczelną IAB Polska. Znaleźli się w niej: Tomasz Cisek (Sabela Media Polska), Adam Dyba (IDMnet), Piotr Ejdys (Global eMarketing), Artur Gortych (Artegence), Grzegorz Modlibowski (IMP), Jacek Tryzno (Wirtualna Polska), Artur Waliszewski (Onet.pl), Grzegorz Wójcik (INTERIA.PL).

W nowej komisji rewizyjnej zasiedli: Marek Kapturkiewicz (Onet.pl), Jacek Kołtonik (CR Media) i Marcin Woźniak (ARBO Media).

Warto przypomnieć, że stowarzyszenie IAB Polska powstało w 1999 roku jako Forum Polskiego Internetu Komercyjnego (FPIK). W 2000 roku FPIK przekształciło się w IAB Polska - polskie ramie światowego IAB. Główne cele działania IAB to propagowanie standardów i edukacja rynku usług reklamy i marketingu interaktywnego.