Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB Europe: 20% wzrost wartości reklamy on-line w 2008 r.

Wg raportu IAB Europe uwzględniającego rynki 19 krajów europejskich, na reklamę internetową wydano w 2008 r. 12,9 mld euro. To o 20% więcej niż w roku poprzednim. Polska reklama internetowa odnotowała drugi pod wględem dynamiki wzrost w Europie, najszybciej wartość reklamy on-line wzrosła w Słoweni (o 77%).

Zarząd IAB Europe opublikował raport na temat wydatków na reklamę internetową w 19 krajach europejskich w 2008 r. (Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Słowenia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania). Dane zostały zebrane przez krajowe oddziały IAB oraz przeanalizowane przez firmę PricewaterhouseCoopers.

Wartość reklamy internetowej w krajach uwzględnionych w analizie wyniosła 12,9 mld euro, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 20%. Dla porównania wartość reklamy internetowej w Stanach Zjednocznych wzrosła w omawianym okresie o 10,6% osiągając poziom 16,6 mld euro (tj. 23,4 mld USD).

Mimo iż zanotowano 20% wzrost, analitycy IAB Europe podkreślają, że miniony rok nie był korzystny dla żadnego medium, również dla internetu. Szczególnie jeśli chodzi o grupę 10 krajów najbardziej zaawansowanych, których wartość reklamy on-line stanowi 93% udziałów w całym torcie wydatków w Europie. Okazało się, że w 6 na 10 najbardziej rozwiniętych pod względem reklamy on-line krajach wzrost był niższy niż osiągnięte w całym regionie 20%. W Holandii (kraju nazywanym europejskim "early adopter") zanotowano zaledwie 9% wzrost, nieco lepiej, acz nie rewelacyjnie jest krajach pozostałych. Francja zakończyła rok z 18,5% wzrostem wydatków na reklamę w sieci, Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja z 19%, Włochy - 20%, Belgia 21%, a Dania i Norwegia - 22%. Hiszpania odnotowała relatywnie większy wzrost na poziomie 26%.

O stosunkowo korzystnych wynikach za rok 2008 dla całej Europy zdecydowały więc kraje spoza Top 10. Jak podano w komunikacie IAB Europe - największe wzrosty odnotowano: w Polsce (o 60%), gdzie wartość reklamy internetowej wyniosła 253 mln EURO oraz w Słowenii z 77% wzrostem i wartością 19,6 mln EURO.

IAB Europe: 20% wzrost wartości reklamy on-line w 2008 r.

Jeśli chodzi o formaty reklamowe to najsilniejszy wzrost rok do roku na poziomie 26% odnotował marketing w wyszukiwarkach, którego udział w całym torcie wyniósł aż 46%. Na reklamę w wyszukiwarkach wydano w Europie w 2008 r. 5,6 mld euro. Na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu (o 17,4%) uplasowały się ogłoszenia drobne. Na classifieds, które pochłaniają 26% wydatków reklamodawców internetowych przeznaczono w minionym roku 3,8 mld euro. Taki wynik potwierdza potrzeby reklamodawców wynikające ze spowolnienia gospodarczego: mierzalność skuteczności oraz wymierne efekty działań - komentuje Alain Heureux, prezes i CEO of IAB Europe.

Wydatki na reklamę display wzrosły w omawianych krajach w 2008 r. o 15.1%, a e-mail marketing przyciągnął o 12,2% więcej budżetów reklamowych.

IAB Europe: 20% wzrost wartości reklamy on-line w 2008 r.

Źródło: IAB Europe

Czytaj także:

IAB i PwC: reklama w sieci warta 1,174 mld zł

Raport strategiczny IAB Polska 2008