Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

IAB: 10 mln internautów i 35-40% wzrost e-reklamy w 2005 r.

Z szacunków Interactive Advertising Bureau Polska wynika, że nasz kraj jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem dynamiki przyrostu nowych użytkowników sieci. W ciągu ostatnich czterech lat ich liczba podwoiła się. W bieżącym roku powinniśmy się spodziewać wzrostu nakładów na reklamę online o 35-40% oraz rozwoju handlu internetowego, który w ubiegłym roku osiągnął wartość około 1 mld zł (e-commerce B2C).

Zdaniem IAB do końca bieżącego roku liczba użytkowników internetu wyniesie co najmniej 10 mln osób. "Z prezentowanych danych za 2004 rok wynika, że był on rekordowy pod wieloma względami" - wskazuje Dominik Kaznowski, wiceprezes IAB - "Po raz pierwszy w historii w ciągu 12 miesięcy liczba nowych internautów wzrosła o ponad 1,5 miliona osób."

Najprawdopodobniej IAB szacuje liczbę populacji internautów na grupie wiekowej powyżej 15 roku życia (badanie Net Track, które prowadzone jest na takiej grupie wiekowej wykazało w ubiegłym roku wzrost użytkowników o ponad 1,5 mln osób). Tym samym może to oznaczać, że ogólna liczba Polaków korzystających z sieci (włączając młodzież poniżej 15 lat) będzie jeszcze większa.

W ubiegłym roku amerykańska firma badawcza eMarketer opublikowała raport wskazujący, że w połowie 2004 roku w Polsce liczba internautów wahała się w ok. 10 mln osób (raport obejmował również uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

Zdaniem IAB, polski rynek internetowy doświadczy wielu wzrostów w tym roku. Co prawda dynamika zwiększenia wydatków na reklamę nie będzie już tak spektakularna jak w 2004 (w ubiegłym roku wyniosła 65% w stosunku do 2003 r. dając 87 mln zł netto). W bieżącym roku powinniśmy się spodziewać wzrostu nakładów na reklamę online o 35-40%.

IAB dodaje, że nakłady na reklamę internetową w Polsce stanowiły w 2004 roku jedną czwartą wydatków, jakie przedsiębiorcy przeznaczyli na reklamę radiową. Według oceny IAB ta tendencja utrzyma się. "Podobne zmiany miały już miejsce na innych rynkach europejskich" - zaznacza Dominik Kaznowski - "W Wielkiej Brytanii nakłady firm na reklamę internetową od kilku lat stale rosną i w 2004 roku okazały się wyższe niż nakłady na reklamę radiową."

Liczba przedsiębiorstw reklamujących się w Internecie wzrosła w 2004 roku o 45% - podaje IAB. Obecnie już kilka tysięcy firm korzysta z tej formy promocji i sprzedaży. W dalszym ciągu wiodącym sektorem gospodarki, który inwestuje pieniądze na reklamę w internecie jest branża finansowa (27% całości wydatków na reklamę online), na drugim miejscu znajduje się branża telekomunikacyjna (20%), a na dalszych pozycjach FMCG (15%) oraz transportowa (12%). Znaczący udział w wydatkach na reklamę internetową mają firmy z pozostałych sektorów gospodarki, takich jak edukacja, kultura i rozrywka oraz usługi (stanowią razem już 20%). Dynamicznie rozwijał się także handel internetowy - polski rynek e-commerce B2C osiągnął wartość około 1 mld zł.