Hutchison wyprzedaje papiery wartościowe

Hutchison Whampoa sprzeda za 2,5 mld USD trzyletnie obligacje zamienne na akcje Vodafone'a, aby uzyskać fundusze na budowę sieci UMTS w Europie.

Dzisiaj koncern z Hong Kongu ogłosił, że rozpoczyna tę zapowiadaną już wczesniej operację. Pierwszą partię obligacji upłynnił już we wrześniu zeszłego roku za 3 mld USD. Analitycy koncernu uznali, że korzystniej jest z finansowego punktu widzenia sprzedać część aktywów, niż starać o kredyty bankowe na kwotę 14 mld USD, których koncern potrzebuje na budowę sieci UMTS w Europie. Do tej pory zdobył pięć licencji w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwecji.

Zakończone przetargi na licencje UMTS w krajach Europy podwyższyły ceny kredytów, ponieważ koncerny telekomunikacyjne będą potrzebowały ok. 250 mld USD na stworzenie niezbędnej infrastruktury. Specjaliści od oceny ryzyka kredytowego nie są pewni, czy udzielanie tak wysokich kredytów, na sfinansowanie inwestycji w tak jeszcze niepewnym przedsięwzięciu jest dla banków bezpiecznie.

Nic więc dziwnego, że Hutchison przewiduje sprzedaż kolejnej partii obligacji Vodafone za 500 mln USD w marcu tego roku jeżeli to okaże się konieczne. Hutchison nabył 5,2% akcji brytyjskiego Vodafone'a, kupując 44% akcji Mannesmana w listopadzie 1999 r. Po omawianej operacji sprzedaży obligacji udział Hutchisona w Vodafonie spadnie do 1,5%.

Tak poważna wyprzedaż obligacji zamiennych spowodowała 6% spadek ceny akcji Vodafone na dzisiejszej sesji giełdowej.