Hosting w Onet.pl

Portal Onet.pl uruchomił serwis hosting.onet.pl, za pośrednictwem którego będzie oferował przestrzeń na serwerach wirtualnych małym i średnim firmom oraz indywidualnym użytkownikom.

Usługi hostingowe w Onet.pl, świadczone były dotychczas przede wszystkim dużym klientom korporacyjnym. We współpracy z firmą , Onet uruchomił serwis serwerów wirtualnych dla małych firm, gdzie każdy może "podpiąć" własną domenę.

Serwery wirtualne na Onet.pl, w zależności od wykupionego pakietu oferują poza obsługą WWW i kont pocztowych także takie usługi jak: własne statystyki, obsługa skryptów PHP i CGI, wbudowany sklep internetowy, rozszerzenie serwera o systemy bazodanowe, wyszukiwawcze i katalogujące, dostęp do bazy MySQL, obsługa transakcji kartami kredytowymi on-line, dostęp do , obsługa skryptów ASP.

Onet zapewnia użytkownikom serwisu bezpłatną pomoc – dokumentację na stronach WWW w serwisie, infolinię, konsultacje ze specjalistami z wykorzystaniem systemu chat. W zależności od typu konta roczny abonament wynosi od 600 zł do 2,4 tys. zł rocznie.

Szczegóły ma temat usług hostingowych znajdują się na stronach serwisu: http://www.hosting.onet.pl