Hoga po 4,5 zł

Cena emisyjna akcji portalu Hoga.pl została ustalona na niemal minimalnym poziomie widełek.

Cena emisyjna dwóch milionów akcji serii D portalu internetowego Hoga.pl została ustalona na 4,5 złotego za sztukę. Widełki cenowe zakładały, iż cena ta będzie mieścić się w przedziale 4-10 złotych.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 9 do 16 maja. Oprócz walorów serii D Hoga zaoferuje również 200 tys. akcji serii E przeznaczonych dla pracowników i kadry zarządzającej. Zapisy na nie odbędą się 2 lipca. Akcje serii D zostaną zaoferowane w dwóch transzach. Transza małych inwestorów obejmuje 500 tys. akcji, zaś dużych inwestorów 1,5 miliona akcji.

Hoga zamierza zadebiutować na rynku podstawowym warszawskiej giełdy w czerwcu 2001 roku. Środki pozyskane z emisji akcji serii D spółka chce przeznaczyć między innymi na rozwój portalu internetowego, usług internetowych oraz działalność reklamową i promocyjną.

<i>Źródło: Reuters Polska</i>