Hoga kupiła papiery dłużne o wartości 3 mln zł

Hoga.pl poinformowała o zawarciu z Bankiem Handlowym umowy zakupu papierów dłużnych o wartości nominalnej 3 mln zł.

Hoga.pl zakupiła papiery dłużne ze środków własnych, płacąc 2,84 mln zł. Według komunikatu giełdowej spółki, zakup ma charakter terminowej lokaty inwestycyjnej, „istniejącej do czasu przeznaczenia tych środków pieniężnych na dalszy rozwój”.