HYPERmedia dla UE

Agencja HYPERmedia oddała nowy serwis internetowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce poświęcony pozycji Polski na tle Unii Europejskiej.

Agencja przygotowała nową wizualizację, a na jej podstawie zupełnie nowy serwis internetowy. HYPERmedia wdrożyła również system Content Management. Umowa z Przedstawicielstwem Komisji przewiduje także hosting na serwerach HYPERmedia oraz aktualizację serwisu.

Serwis internetowy przedstawicielstwa pełnić ma przede wszystkim funkcje informacyjne. Zawiera wiele informacji na temat struktur UE, przepisów w niej obowiązujących oraz najnowszych wydarzeń związanych z negocjacjami pomiędzy Polską i Unią Europejską.

Podstawowym założeniem twórców witryny jest aktualność publikowanych na niej informacji. Dlatego wprowadzone zostały elementy systemu klasy Content Management. Zastosowano produkt własny HYPERmedia - platformę SAM (Self Administration Manager), która wykorzystywana jest do zarządzania systemem news'ów oraz zaimplementowanego na stronie kalendarza wydarzeń.

Serwis w wielu miejscach zintegrowany jest z bazą danych, co ułatwić ma płynną aktualizację. Zaimplementowany został także system wyszukiwarek w celu ułatwienia Internautom dotarcia do poszukiwanych informacji.

Wykonany został w dwóch wersjach językowych. Projekt finansowany jest ze środków funduszu PHARE. Dostępny jest pod adresem www.europa.delpol.pl