Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa siejąca spam

Pięć krajów utrzymuje 99,68% witryn, do których odnośniki rozsyłane są w spamie - wynika z raportu Commtouch na temat spamu w I połowie br. Ponadto, chociaż spam wysyłają ludzie z ponad 167 państw, to blisko 90% niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym pochodzi z 10 krajów świata.

W ocenie firmy Commtouch, na początku br. średnio dziennie w świat wychodziło 350 tys. wysyłek spamowych, teraz codziennie jest 0,5 miliona takich mailingów. Spam jest przede wszystkim w języku angielskim, zaledwie ok. 6% tych wiadomości powstała w innych językach. Co ciekawe, w czerwcu blisko 10% spamu stanowiły wiadomości spełniające amerykańskie wymogi prawne, tzw. CAN-SPAM, tj. posiadające prawdziwy adres zwrotny, możliwość zablokowania wysyłania kolejnych wiadomości oraz informację, że wiadomość ma charakter reklamy bądź oferty. 8% wiadomości spamowych posiadało personalizowany tytuł wiadomości, zawierający np. odniesienie do nazwiska odbiorcy. Ogółem jedna piąta wiadomości zawiera w tytule przypadkowe kombinacje znaków, co znacznie utrudnia życie filtrom antyspamowym.

W I półroczu 2004 roku jak podaje Commtouch USA pozostawały najważniejszym źródłem spamu na świecie. W sumie grubo ponad połowa spamu jest wysyłana ze Stanów Zjednoczonych, ale w czerwcu spamerzy wysyłali wiadomości aż ze 167 krajów.

Grupa siejąca spam

Najczęściej spam dotyczy reklamy jakiegoś leku, w I półroczu med-spam stanowił blisko 30% całej niezamawianej poczty elektronicznej. Sama Viagra odpowiada za 14% całego światowego spamu. (Na zakres zjawiska i niebezpieczeństwa z nim związane zwracały już uwagę nawet agendy ONZ.

Grupa siejąca spam

Wiadomości spamowe z reguły zawierają odnośniki do witryn internetowych, na których można lepiej zapoznać się z oferowanym towarem i zamówić go. Według szacunków Commtouch blisko trzy czwarte tych witryn hostowanych jest z Chin. Witryny spamerów są hostowane w domenach 49 krajów, ale w pięciu z nich jest zarejestrowanych ogółem 99,68% stron, do których odnośniki rozsiewa po świecie spam.

Grupa siejąca spam