Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa TP: 9,2 mld po sześciu miesiącach

Skonsolidowane przychody Grupy TP po I półroczu 2004 wzrosły do 9,2 mld zł, wobec 9,06 mld zł rok wcześniej. Telekomunikacja Polska w podsumowanym okresie obniżyła przychody do 6,8 mld zł, w porównaniu do 7,2 mld zł po pierwszej połowie 2003 r. Liczba użytkowników Neostrady wzrosła w ujęciu rocznym z 36 tys. do 270 tys. klientów. PTK Centertel powiększył sprzedaż do 2,66 mld zł z ubiegłorocznego poziomu 2,07 mld zł. Operator na koniec czerwca 2004 miał łącznie 6,09 mln abonentów, wobec 5,08 mln rok wcześniej.

Podtrzymujemy wcześniejszą prognozę: do końca 2004 roku chcemy mieć 500 tysięcy użytkowników Neostrady. W końcu czerwca mieliśmy 270 tysięcy użytkowników Neo - informuje Barbara Górska, rzecznik TPSA.

W okresie styczeń-czerwiec wzrosła liczba linii telefonicznych POTS obsługiwanych przez TPSA z 9,99 mln do 10,17 mln. Liczba łączy ISDN 2B+D zwiększyła się z 778 do 989 tys. w podsumowanym okresie. Z kolei liczba łączy ISDN 30B+D odpowiednio z 173 do 208 tys.

Grupa TP podaje, że w pierwszej połowie 2004 r. ogólna liczba łączy szerokopasmowego dostępu do internetu (ADSL+SDI) wynosiła 340 tys., wobec 146 tys. rok wcześniej.

Na koniec czerwca 2004 r. z usługi Neostrada korzystało 270 tys. użytkowników, wobec 36 tys. rok wcześniej. Z usługi SDI korzysta coraz mniej osób - na koniec bieżącego półrocza 70 tys. w porównaniu do 110 tys. w analogicznym okresie ub.r.

Grupa TP: 9,2 mld po sześciu miesiącach

Wskaźniki operacyjne PTK Centertel po sześciu miesiącach 2004 i 2003 (ARPU, MoU, SAC)

PTK Centertel na koniec czerwca 2004 miał łącznie 6,09 mln abonentów, wobec 5,08 mln rok wcześniej. Z sieci Idea korzystało odpowiednio 2,89 oraz 2,02 mln użytkowników. W usłudze POP operator obsługiwał 3,18 mln abonentów (3,05 mln na koniec czerwca 2003 r.). Systematycznie maleje liczba korzystających z analogowej sieci NMT z 9 do 5 tys. na koniec podsumowanego półrocza.

Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 30 czerwca 2004 r. wyniósł 31,2 proc., wobec 32,9 proc. rok wcześniej. Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po sześciu miesiącach 2004 r. wyniósł 18,1 proc. - informuje Grupa TP. Zagregowane miesięczne ARPU Centertela z usług SMS wyniosło po sześciu miesiącach 2004 r. 10,4 zł.

Wraz z publikacją wstępnych wyników finansowych według MSSF, Grupa TP podała także wybrane dane finansowe sporządzone według francuskich standardów sprawozdawczości finansowej (French GAAP). Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 1,94 mld euro, wobec 1,91 mld na koniec czerwca 2003 r. Zysk operacyjny grupy wzrósł z 412 mln do 428 mln euro. Skonsolidowane dane finansowe za II kw. i I połowę 2004 r. zostaną opublikowane 30 lipca br.

Aktualizacja: 27 lipca 2004 16:22

France Telecom odkupi od Kulczyk Holding 190 mln (13,57 proc.) akcji Telekomunikacji Polskiej, zgodnie z wcześniej zawartą umową. Tym samym FT zwiększy swój udział w TP do 47,5 proc. Przychody francuskiego operatora wzrosły w I poł. 2004 r. o 4,2 proc. do 23,2 mld euro. Zysk France Telecom po sześciu miesiącach sięga 1,1 mld euro.