Grupa Onet.pl wycofa się z giełdy

TVN, obecnie właściciel 82,35% akcji Grupy Onet.pl, zamierza przejąć całość udziałów w spółce i wycofać ją z giełdy. W tym celu przejmie pozostałe 17,65% akcji. Cena za jedną wynosi 165 zł.

TVN zamierza kupić ponad 1,424 mln akcji, dzięki czemu otrzyma 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Onet.pl.

Obecnie TVN, poprzez spółkę Grupa Onet Poland Holding BV, posiada ponad 6,622 mln akcji Grupy Onet.pl, które stanowią 82,3% kapitału zakładowego i dają prawo do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po osiągnięciu 100% głosów na WZA TVN zamierza wycofać spółkę z giełdy.

W poniedziałek TVN nabył od ITI Media Group NV 100% udziałów w Grupie Onet Poland Holding BV będącej właścicielem 82,35 proc. akcji Grupy Onet.pl za 1,092 mld zł.

TVN, Grupa Onet Poland Holding BV oraz Grupa Onet.pl SA należą do grupy kapitałowej ITI.