Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Grupa Onet.pl ma się dobrze dzięki portalowi

Przychody całej Grupy Onet.pl za 2004 rok wyniosły 85 mln 654 tys. zł. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 27 mln 545 tys. zł. Jak przeczytaliśmy w komentarzu do sprawozdania finansowego grupy, na wysokość przychodu i zysk netto wpływ miał znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w ramach portalu Onet.pl.

W samym IV kwartale 2004 roku Grupa Onet.pl odnotowała przychód netto ze sprzedaży w wysokości 26 mln 121 tys. zł. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 3 mln 418 tys. zł.

Portal Onet.pl w IV kwartale 2004 roku odnotował wzrost wartości przychodów o 18,7% w porównaniu do tego okresu w 2003 roku. Dla całego roku 2004 wzrost wyniósł 45%.

Przychody wygenerowane przez działalność internetową w ramach Grupy w 2004 roku stanowiły 74% ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy. 72% przychodów portalu Onet.pl pochodzi zaś ze sprzedaży usług marketingowych. Zanotowane w 2004 roku gotówkowe przychody z ich sprzedaży wzrosły o 58% w porównaniu do przychodów odnotowanych w 2003 roku.

Usługi marketingowe, o jakich mowa, to reklamy związane z wyszukiwaniem, czyli boksy reklamowe, płatne odnośniki, ale też banery i skyscrapery, oraz produkt OnetPower, czyli usługa pozwalająca na zdobycie przez reklamodawców dużego zasięgu w krótkim czasie, czy inne kampanie pakietowe.

Onet.pl uważa, że jest pionierem wśród polskich portali w dywersyfikacji przychodów pozareklamowych. Wraz z partnerem Energis Polska oferuje numer dostępowy OnetKonekt, na mocy porozumienia z SES Astra świadczy usługę satelitarnego dostępu do szerokopasmowego internetu. Portal zarabia również na usłudze OnetTelefon, czyli rozmów zagranicznych i międzynarodowych, sprzedaje domeny i oferuje płatną pocztę.