Grupa Onet.pl ma się dobrze dzięki portalowi

Przychody całej Grupy Onet.pl za 2004 rok wyniosły 85 mln 654 tys. zł. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 27 mln 545 tys. zł. Jak przeczytaliśmy w komentarzu do sprawozdania finansowego grupy, na wysokość przychodu i zysk netto wpływ miał znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w ramach portalu Onet.pl.

W samym IV kwartale 2004 roku Grupa Onet.pl odnotowała przychód netto ze sprzedaży w wysokości 26 mln 121 tys. zł. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 3 mln 418 tys. zł.

Portal Onet.pl w IV kwartale 2004 roku odnotował wzrost wartości przychodów o 18,7% w porównaniu do tego okresu w 2003 roku. Dla całego roku 2004 wzrost wyniósł 45%.

Przychody wygenerowane przez działalność internetową w ramach Grupy w 2004 roku stanowiły 74% ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy. 72% przychodów portalu Onet.pl pochodzi zaś ze sprzedaży usług marketingowych. Zanotowane w 2004 roku gotówkowe przychody z ich sprzedaży wzrosły o 58% w porównaniu do przychodów odnotowanych w 2003 roku.

Usługi marketingowe, o jakich mowa, to reklamy związane z wyszukiwaniem, czyli boksy reklamowe, płatne odnośniki, ale też banery i skyscrapery, oraz produkt OnetPower, czyli usługa pozwalająca na zdobycie przez reklamodawców dużego zasięgu w krótkim czasie, czy inne kampanie pakietowe.

Onet.pl uważa, że jest pionierem wśród polskich portali w dywersyfikacji przychodów pozareklamowych. Wraz z partnerem Energis Polska oferuje numer dostępowy OnetKonekt, na mocy porozumienia z SES Astra świadczy usługę satelitarnego dostępu do szerokopasmowego internetu. Portal zarabia również na usłudze OnetTelefon, czyli rozmów zagranicznych i międzynarodowych, sprzedaje domeny i oferuje płatną pocztę.