Grant w wysokości 10 tys. zł dla badaczy internetu

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej oraz portal Gazeta.pl wspólnie przyznają grant naukowy w wysokości 10 tys. zł na badania empiryczne dotyczące psychologicznych i społecznych aspektów internetu.

Poszerzanie wiedzy o psychologicznych i społecznych aspektach internetu oraz wspieranie badań w tym obszarze to cel otwartego konkursu skierowanego do naukowców, którzy interesują się problematyką internetu.

Do końca lipca 2008 przyjmowane będą wstępne zgłoszenia. Wyłonione przez organizatorów osoby zostaną poproszone o przesłanie szczegółowego wniosku. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone podczas Zjazdu PSPS w Białymstoku (14-17 września 2008). Osoby zakwalifikowane podczas preselekcji zostaną poproszone o o przesłanie pełnych wniosków do końca października. Szczegółowe projekty będą oceniane przez niezależnych recenzentów.

Grant w kwocie 10 000 zł przyznany zostanie na 10 miesięcy przez Komitet Sterujący Grantu, w którego skład wejdą przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, portalu Gazeta.pl oraz organizacji branżowych: Polskie Badania Internetu i Interactive Advertising Bureau (IAB) Polska.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku dostępne będą na stronach:http://psps.psychologia.pl.

Źródło: http://press.gazeta.pl