Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gospodynie domowe dominują w sieci

Badanie przeprowadzone wśród internautów ujawniło zaskakujące rezultaty. Okazało się, że na czele listy osób spędzających najwięcej czasu on-line, znajdują się brytyjskie gospodynie domowe.

Ankieta przeprowadzona wśród 27 tysięcy internautów z 16 krajów wykazała, że jeśli chodzi o ilość czasu przebywania w cyberprzestrzeni, to angielskie gospodynie domowe nie mają sobie równych. Wedle badania, aż 47% ich wolnego czasu poświęcają one na serfowanie po Internecie. Dla porównania, studentom internetowa aktywność zajmowała jedynie 39% wolnego czasu, a bezrobotnym tylko 32%. W tej kwestii Brytyjczycy i tak znajdują się daleko za mieszkańcami Chin. Ogólnie Brytyjczycy spędzają bowiem 28% wolnego czasu w Internecie, podczas gdy Chińczycy - 44%.

Badanie obejmowało też kwestię internetowych znajomości. Tutaj mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa również nie wiodą prymu, bowiem do spotkań "twarzą w twarz" z osobami poznanymi on-line przyznało się 58% badanych. W Niemczech ta liczba wyniosła natomiast aż 76%. Badanie wykazało także wzrost popularności znajomości wyłącznie internetowych (zainteresowanie takimi znajomościami rosło z wiekiem ankietowanych). Co ciekawe, aż 37% ankietowanych było niepewnych prawdziwej tożsamości internetowego znajomego, ale zupełnie ich to nie obchodziło.