Góra lodowa płatnych treści

Z raportu opracowanego przez firmę Outsell wynika, że wartość rynku płatnych treści w Internecie jest o wiele – bo 35 razy - większa niż podają dotychczasowe opracowania. Zdaniem autorów badania, czas uciąć wszelkie debaty dotyczące pytania: czy treści powinny być udostępniane za darmo czy odpłatnie, bo nie mają one sensu. Wprowadzanie opłat za tzw. kontent jest nieodwołalne.

Firma Outsell zajmuje się analizą zasobów informacyjnych w Internecie. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 100 dostawców treści. Zdaniem analityków, wartość rynku płatnych treści jest niesłusznie obniżana w opublikowanych dotychczas raportach. Outsell wyliczył, że rzeczywista wartość rynku jest 35 razy większa (dla porównania eMarketer oszacował, że w 2003 roku rynek miał wartość 1,4 mld USD).

Zdaniem Outsella użytkownicy najczęściej kupują treści związane z techniką, nauką i medycyną. Równie intratne są szeroko pojęte informacje oraz dane handlowe.

Firma badawcza podkreśla, że ze względu na tak wysoką wartość płatnych treści, powinno się zakończyć dyskusję na temat tego, czy powinno się udostępniać informacje i usługi odpłatnie w Internecie. Outsell wskazuje, że ta sprawa jest już przesądzona. Kwestią, którą należałoby przeanalizować, jest jakość tych treści. Chuck Richard, wice prezes Outsella, podkreśla, że użytkownicy będą płacić za wartościowe informacje, a obecnym zadaniem wydawców treści jest zadbanie o to, by oferowane wiadomości czy usługi były na odpowiednim poziomie.