Google zeskanuje 400 tys. książęk

Austriacka Biblioteka Narodowa we współpracy z Google udostępni w internecie cały swój księgozbiór historyczny.

Zbiory z austriackiej biblioteki zostaną zdigitalizowane i udostępnione światu za pośrednictwem serwisu Google Books.

Założona w XIV wieku biblioteka posiada w swoich zbiorach m.in. pierwszą drukowaną książkę w języku słoweńskim, najstarsze druki bułgarskie, książki po łacinie, grece, niemiecku, francusku, włosku i ok. 1800 tytułów w języku polskim.

W ramach umowy, na postać cyfrową zostanie przetworzonych ponad 400 tys. tytułów z domeny publicznej, wybranych przez pracowników Biblioteki, w tym dzieła polskie.

- To bardzo ważny krok na drodze udostępnienia światowych księgozbiorów w internecie - czytamy na oficjalnym Blogu Google - W tych działaniach nie jesteśmy sami, w Europie i reszcie świata trwają coraz intensywniejsze prace nad digitalizacją księgozbiorów. Jednym z nich jest biblioteka Europeana, powstająca z inicjatywy Unii Europejskiej. Tam także trafią zdigitlizowane przez nas tytuły.

Austriacka Biblioteka Narodowa to dziesiąta biblioteka w Europie, która została partnerem Google.

Jak wynika z ustaleń AFP, digitalizacja jednej książki będzie kosztowała Google ok. 50-100 euro. Książki mają być dostępne także na stronach biblioteki.

Austriacka Biblioteka Narodowa podjęła współpracę z Google podążając za przykładem najsłynniejszych na świecie bibliotek uniwersytetów: Harvard, Stanford i Oxford. Decyzja Austryjaków o cyfryzacji księgozbioru stawia ją jednak wśród pionierów w Europie. Do tej pory jedyną biblioteką w niemieckojęzycznym kraju, która się na to zdecydowała była Bawarska Biblioteka Państwowa, która zawarła z Google kontrakt wiosną 2007 roku. Narodowe biblioteki w Rzymie i Florencji to jedyne europejskie biblioteki narodowe, które już uczestniczą w programie bibliotecznym Google.