Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google: wyrok za miniaturki

W sporze prawnym między Google a spółką Perfect 10, wydawcą magazynów i serwisów dla dorosłych, może zapaść niekorzystny wyrok dla operatora najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki.

Perfect 10 złożyła pozew przeciw Google w listopadzie 2004 roku. Oskarżenie dotyczyło umożliwienia internautom bezpłatnego dostępu do płatnych treści z serwisów Perfect 10. Dostępny w Google mechanizm wyszukiwania grafik w sieci wyświetlał miniaturki (thumbnails) obrazów, zawierających materiały erotyczne należące do Perfect 10, które internauci nielegalnie umieszczali w różnych serwisach w sieci. Zarząd Perfect 10 motywował swój wniosek tym, że spółka posiada umowy z firmami dystrybuującymi płatne miniaturki zdjęć (oferowanych jako tapety komórkowe) i w wyniku działalności Google ponosi wymierne straty.

Badający sprawę sędzia z Sądu Okręgowego w Kalifornii, stwierdził, iż przynajmniej jedno oskarżenie Perfect 10 ma na tyle silne podłoże merytoryczne, że może w konsekwencji doprowadzić do prawomocnego wyroku na Google. Jednocześnie zaproponował, aby spółki wypracowały jednak kompromis uwzględniający własność intelektualną Perfect 10, i prawo Google do udostępniania użytkownikom zaawansowanych technik wyszukiwania informacji.

Przedstawiciele Google'a zapowiedzieli już, że złożą apelację od każdego ewentualnego wyroku skazującego.