Google w ciągu roku podwaja przychody

W trzecim kwartale przychody Google wyniosły 1,6 mld USD czyli dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Prawie 100% tej kwoty pochodzi ze sprzedaży reklam. Zysk netto wyniósł 381 mln USD. Był siedmiokrotnie wyższy niż rok temu.

Większość przychodów z reklamy Google zawdzięcza swoim własnym witrynom - przyniosły 56%, czyli 885 mln USD co stanowi 20% wzrost w stosunku do drugiego kwartału br.

Wolniej, bo o 7% rosły przychody z programy AdSense, w którym witryny zamieszczają reklamy z bazy Google dzieląc się ze spółką zyskiem. Program partnerski wart był 675 mln USD.

Akcjonariusze w czasie ogłoszenia wyników finansowych spółki wyrażali swoje zaniepokojenie malejącym znaczeniem programu AdSense, przy jednoczesnej silnej konkurencyjności analogicznego programu Yahoo na rynku amerykańskim.

Google wciąż większą część swoich przychodów czerpie z działalności na rynku amerykańskim. 43% obrotu daje spółce działalność poza granicami Stanów Zjednoczonych, ale jak wynika z porównania z trzecim kwartałem 2004 rokiem, jest coraz istotniejsza.